Bouw dubbele kaatsmuur

Met de dubbele kaatsmuur en de geheel gerenoveerde accommodatie heeft KV Bolsward een top kaatslocatie gerealiseerd. Muurkaatsen is internationaal bekend als One Wall Handball en sinds kort wordt de naam Wallball gebruikt om verwarring met andere balsporten te voorkomen.

Wallball wordt rondom op de wereld gespeeld, zowel in- als outdoor. Dat is niet zo vreemd. Het enige wat je nodig hebt om dit flitsende spelletje te spelen is een muur en een bal. Sinds eind 2005 staat het Wallball bij de KNKB op de agenda.

In Europa wordt Wallball in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als Nederland het Wallball omarmd als 2e kaatstak. Wallball is op zijn simpelst gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met een racket met de hand of de vuist wordt geslagen. Het kan één-tegen-één of twee-tegen-twee worden gespeeld. Het is de bedoeling de bal met de hand of vuist vanuit de opslagzone via de muur in ontvangstzone te brengen. De tegenpartij moet dan proberen de bal voor de tweede stuit opnieuw via de muur in het speelveld te slaan. Als één van de beide partijen er niet in slaagt de bal geldig te retourneren, dan heeft de andere partij de rally gewonnen.

Er is duidelijk verschil tussen de  techniek van het Wallball spelen en het Friese spel. Het Friese spel kenmerkt zich door het mooi instappen onder de bal. Bij Wallball is het van belang om zo snel mogelijk te reageren en de bal tegen de muur te krijgen; het gaat niet om het technisch correct slaan van de bal, maar om de effectiviteit van de slag. Het spel wordt snel en tactisch gespeeld en is goed voor de reactiesnelheid en het voetenwerk. Dit komt het Friese kaatsen weer ten goede; vooral het gebruik maken van het slaan met de mindere hand. Veel regels bij Wallball zijn gemaakt voor de veiligheid van de spelers om te voorkomen dat je elkaar raakt tijdens een rally.

KV Bolsward is er trots op haar leden deze nieuwe kaatsvariant te kunnen aanbieden.

2016-04-05 18.42.55

Enkele foto’s tijdens de bouw:

Scroll naar boven