50+: Kransen voor Zondervan, Hiemstra en Nauta

De kransen in de A-klasse bij de 50+ in Bolsward waren zondag 12 augustus in Bolsward voor Piet Zondervan, Sipke Hiemstra en Sjoerd Nauta. Zij wonnen in een spannende finale met 5-5 en 6-2 van Dirk Poortstra, Sape Nauta en Ibo Nicolay.

De A-klasse kaatste in twee poules van 4 parturen.

De derde prijs was voor Piet Machiela, Klaas Kramer en Jacob Kamstra die met 5-2 en 6-2 wonnen van Roel Venema (Bolsward), Ron Oortwijn en Tiede Boorsma.

Prijzen A-klasse

1ste prijs:              Sjoerd Nauta (Heerenveen), Sipke Hiemstra (Easterein) en Piet Zondervan (Jorwert).
2de prijs:               Dirk Poortstra (St.-Jabik), Sape Nauta (Berltsum) en Ibo Nicolay (Britsum).
3de prijs:               Piet Machiela (St.-Jabik), Klaas Kramer (Dronryp) en Jacob Kamstra (Franeker).

 

In de B-klasse 15 parturen op de lijst. Wel moest er diverse keren worden bijgeloot. In de winnaarsronde ging de prijs naar Johan Wittermans, Joop Bootsma en Henk Mulder. Zij wonnen met 5-3 en 6-2 van Ate Bierma, Oeds Broersma en Auke Akkerman.

De volledige uitslag bij de B-klasse:

Winnaarsronde:

1ste prijs:              Johan Wittermans (Sneek), Joop Bootsma (Reahûs) en Henk Mulder (Dronryp).
2de prijs:               Ate Bierma (Menaam), Oeds Broersma (Witmarsum) en Auke Akkerman (Minnertsga)
3de prijs:               Jan de Boer (Bolsward), Wibe Hoitinga (Boazum) en Jan Brandsma (Grijpskerk).
3de prijs:               Herman Radelaar (Rolde), Anne de Vries (St.-Anne) en Jan Heida (Mantgum).

Verliezersronden:

1ste prijs:              Henk Bloemsma (IJsselmuiden), Bertus Bootsma (Wommels) en Hielke Postma

(Bontebok).
2de prijs:               Jan de Jong (Menaam), Gerrie Otter (Goutum) en Lubbert Schreiber (St.-Anne).

 

(foto’s:  Peter Siemensma)

groepsfoto 50+ kaatsers

winnaars A klasse

winnaars B klasse

Scroll naar boven