A.P van der Feer Avondjeugdledenpartij 2016

De eerste jeugdledenpartij werd afgelast wegens te weinig deelname. De tweede geplande partij moest ook worden afgelast, omdat gelijktijdig de avondvierdaagse was. Tijd voor een herkansing op 30 juni.

Nu leek deze partij eerst ook niet door te gaan. Niet om de deelname, maar om het weer. De hele dag regen, maar gelukkig werd het om 17.00 uur droog. Vlug de laatste voorbereidingen en om half 6 konden de kabouters los. Een half uur later de overige categorieën.

Deze ledenwedstrijd wordt gesponsord door Sporthuis A.P van der Feer. Sporthuis A.P van der Feer had werkelijk voor prachtige prijzen gezorgd en ook waren er prachtige kransen voor de eerste prijswinnaars.

Er werd fel en sportief gekaatst. Soms een kopje naar beneden, een traantje weggepinkt, maar dan er weer met vol goede moet tegenaan,

Kabouters

De kabouters hadden een spelletjescircuit onder leiding van Willem Jan en Julian. De spelletjes hadden natuurlijk allemaal met kaatsten te maken. Bij elk spel konden punten worden verdiend.

Toen na een uur de balans werd opgemaakt konden de prijzen en kransen worden uitgereikt aan:

A-klasse B-klasse

1. Bert Bekema 1. Bent Kooistra

2. Jildou Terpstra 2. Jurre Kroese

3. Liset Feenstra 3. Alon Elzinga

Welpen

De welpen kaatsten drie lijsten met de zachte bal. Jongens en meisjes kaatsten met en tegen elkaar. Na de drie lijsten werd voor de jongens en meisjes een apart klassement opgemaakt. Dat er spannend werd gekaatst blijkt wel uit de uitslagen. Een keer kwam er 5-0 op de telegraaf en twee keer 5-2. Om half negen had iedereen zijn drie partijen gekaatst en werd het klassement opgemaakt. De winnaars:

Jongens Meisjes

1. Edwin Yska 21 voor, 6 tegen                                    1. Inge Blanke 21 voor, 9 tegen

2. Joop Groenveld 21 voor, 12 tegen                          2. Laura Poelmans 21 voor, 13 tegen

3. Maurice Eppinga 16 voor, 12 tegen

Pupillen

Ook de pupillen jongens en meisjes kaatsten drie partijen door elkander met de zachte bal, waarna ook voor deze categorie voor zowel de jongens als de meisjes een apart klassement werd opgemaakt.

Vermeldenswaard is wel dat de latere winnares op een gegeven moment in de eerste partij met 5-0 en 6-6 achterstond en toch de partij nog wist te winnen met 5-5 en 6-6.

Bij de jongens ging de eerste prijs naar iemand die niet al de drie partijen in winst wist om te zetten. Pas om half 10 werden de prijzen uitgereikt aan:

Jongens Meisjes

1. Kees Bekema 16 voor, 11 tegen                               1. Rixt Blanke 21 voor, 8 tegen

2. Christiaan Wijnia 16 voor, 14 tegen                      2. Laura Ypma 18 voor, 9 tegen

Schooljeugd

De schooljeugd kaatste op dezelfde manier als de welpen en de pupillen. Ook hier lange partijen die het bijna noodzakelijk maakten om bouwlampen aan te laten rukken. Gelukkig dat hoefde net niet. Alle partijen eindigden met 5-2 of hoger en één zelfs met een volle telegraaf.  Gelukkig waren er bij de prijsuitreiking jongens en meisjes die goed opletten, want je kunt wel geautomatiseerd zijn, je moet het wel goed invoeren. Ook voor deze categorie werden de prijzen pas om half 10 uitgereikt aan:

Jongens Meisjes

1. Dietmer Kuperus  21 voor, 8 tegen                     1. Famke Zijlstra 21 voor, 8 tegen

2. Jelle Jon Bouwman 16 voor, 13 tegen               2. Lisanne Leijenaar 18 voor, 13 tegen

3. Jessie Rekker16 voor, 13 tegen

Scroll naar boven