Zoals eerder gemeld volgt kv Bolsward het beleid dat de KNKB volgt inzake de coronacrisis. Dit betekent dat het kaatsveld in elk geval tot 1 juni is gesloten.


De KNKB heeft nu besloten dat de KNKB-wedstrijden worden opgeschort tot 20 juni. Voorlopig is de planning dus dat vanaf zaterdag 20 juni weer wordt gekaatst.

Concreet betekent dit:

  1. Dit jaar zijn er geen afdelingswedstrijden voor de Heren hoofdklasse (Weidum, Tzummarum en de Bond).

Er wordt dit jaar dan ook niet een afdelingspartuur samengesteld.

  1. De afdelingswedstrijden voor de junioren (Peins en de Jong Nederland) liggen er uit. Er blijft dan nog de Jong Feinte over. Die is pas eind juli. Selectie vindt niet eerder plaats dan begin juli.
  2. Vanaf 20 juni staan de bondswedstrijden voor de jeugd op het programma. Voor de jongens en meisjes is hun eerste wedstrijd meteen de bondswedstrijd.

De selectie voor de afdelingsparturen bij de jeugd wordt niet eerder bekend gemaakt dan in de periode 1 juni – 10 juni.

  1. Alle wedstrijden die kv Bolsward zou organiseren in de periode april, mei en tot en met 19 juni zijn afgelast.
  2. Of de geplande trainingen vanaf 1 juni worden gehouden is afhankelijk van het beleid van het Rijk en de KNKB.

Namens het bestuur van kv Bolsward

Lammert Leeuwen

Scroll naar boven