Afdelingssuccessen kv Bolsward

De schoolmeisjes pakten op hun tweede afdelingswedstrijd in Raerd hun tweede krans. Femke Folkerts, Inge Blanke en Noa Elzinga waren in de finale te sterk voor Dronryp. Zij wonnen op de stand 5-2 6-6 door een zitbal van Noa.

Een dag later reisden de jongens pupillen naar een tropisch Stiens. Daar was voor hun de eerste afdelingswedstrijd. Voor Bolsward kaatsen Edwin Yska, Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma. Dat Bolsward in deze categorie goed mee kan doen bewijst de uitslag. Bolsward werd tweede doordat zij nipt verloren van Dronryp.

Op de, zeer natte, Jong Nederland verloor de Bolswarder afvaardiging, Julian Faber, Jelle Cnossen en Menno Galama, in de derde omloop van Franeker.

Op de Bond kwam Bolsward in de prijzen terecht. Uit een lijst van 69 parturen werd een keurige 6de prijs bemachtigd. In de vierde omloop was het partuur van Franeker te sterk.

Silvan Elzinga, Edwin Yska en Tymen Bijlsm


Noa Elzinga, Inge Blanke en Femke Folkerts met coach Cor Jacobsen
Scroll naar boven