AP van der Feer Jeugdledenpartij

Dit verslag zat nog in de pen maar willen we natuurlijk niemand onthouden dus bij deze alsnog het verslag en de uitslagen van de AP van der Feer Jeugdledenpartij.

Eindelijk mochten we weer en dat was te merken. Met 40 enthousiaste kinderen werd er vanaf 5 uur sportief, doch fanatiek gestreden om de felbegeerde krans. Het weer was ons zeer goed gezind! Na twee omlopen stonden de broodjes met knakworst voor ieder jeugdlid klaar. Deze werden onder het genot van een glas limonade genuttigd. Daarna was de energie weer op peil en konden de laatste omlopen en finales verkaatst worden. 

Bij de kabouters werd gekaatst met het beginners-spel. Meester Julian ging na de eerste omloop nog even op -en uitslaan met alle kabouters en toen wisten ze weer helemaal hoe het werkte en werd er super leuk gekaatst. 

Omdat er gekaatst werd in een poule kon iedereen 3 keer kaatsen. Met een 100 procent score zijn Iris Terpstra en Nina Eijer de winnaars geworden en mochten de krans meenemen en een mooie beker van onze sponsor AP van der Feer. 

Iris Terpstra en Nina Eijer

Bij de welpen werd gekaatst met een traditionele lijst. Hier waren zeven parturen de strijd met elkaar aangegaan. Sommige partijen gingen gelijk op en andere waren snel beslecht. Maar het enthousiasme spatte er vanaf en met mooie opslagen en een enkel tussenspel was het zeker ook voor het publiek genieten! 

In de finale van de verliezersronde streden Sanne Dijkstra met Sybrich Ouderkerk tegen Mats v/d Pol met Elias v/d Zee. Deze finale was erg spannend en na een achterstand wonnen toch de jongens Mats en Elias met 5-5 6-0. 

De finale in de winnaarsronde werd verkaatst tussen Roan van Swinden Koopmans met Megan Pool tegen partuur 5, Mare Prinsen met Liset Westra. Ook hier was de finale spannend. Met 5-4 6-0 mochten Roan van Swinden Koopmans met Megan Pool de krans in ontvangst nemen!

Bij de pupillen waren 6 partijen aan de partij begonnen. Na 2 omlopen werd het duidelijk dat partuur 5. Marit Steigenga en Jildou Terpstra het in de finale op zouden nemen tegen partuur 1. Alleen Elzinga en Timo Poelmans. Tijden deze spannende finale was het partuur 1 die de krans mee naar huis mocht nemen. Zij wonnen met 5-4 6-6. 

In de finale van de verliezersronde kaatsen partuur 6. Ilona Palsma en Rouke Hooghiemstra tegen partuur 2. Minke Tjalsma en Fabian v/d Zee. Winnaar van de beker werden Minke en Fabian met 5-0 6-6. 

De uitslag bij de schooljeugd na 3 omlopen poule kaatsen was als volgt:

1e prijs met 14 punten: Partuur 1; Silvan Elzinga en Rogier Feenstra 

2e prijs met 9 punten: Partuur 2; Tymen Bijlsma en Rutger Altenburg

3e prijs met 5 punten: Partuur 3; Remco Yska en Hedzer Prinsen

Scroll naar boven