BEB Jeugdledenpartij

Op zondag 21 juni werd de Bolsward-Exmorra- Burgwerd-partij gehouden op ’t Oordje.

Na een regenachtige start werd het droog en werd het vervolgens een prachtige kaatsdag.

De uitslag:

Welpen (9 partuur):

Winnaarsronde:
1e prijs: Quinten Eppinga, Bolsward
          Doutsen Feenstra, Exmorra
2e prijs: Hylke Bijlsma, Bolsward
          Marije Kuiper, Exmorra
3e prijs: Hilde Stremler, Exmorra
          K. van Swinden, Exmorra
Verliezersronde:
1e prijs: Emiel Feenstra, Bolsward
         Hidde Dijkstra, Exmorra
2e prijs: Jurre Reitsma, Exmorra
         J. Jaspers, Exmorra

 

Pupillen (9 partuur):

Winnaarsronde:
1e prijs: G. Lycklama, Exmorra
         Femke Kuiper, Exmorra
         Kees Bekema, Bolsward
2e prijs: Calvin Sinnema, Bolsward
         Sigrid Strikwerda, Exmorra
3e prijs: Sander Bijlsma, Bolsward
         Niels Steiginga, Exmorra
Verliezersronde:
1e prijs: Evelien Boonstra, Burgwerd
         Jeljer Abma, Exmorra
2e prijs: Mirna Feenstra Bolsward
         Youri Drost, Exmorra

 

Schooljeugd (7 partuur)

Winnaarsronde:
1e prijs: Jelle Cnossen, Exmorra
         Maaike de Boer, Exmorra
2e prijs: Jelmer Dijkstra, Exmorra
         Anna Wiersma, Bolsward
Verliezersronde:
1e prijs: Christ. Stremler, Exmorra
         Nynke Kuiper, Exmorra
2e prijs: Femke Eisma, Bolsward
         Trynke Feenstra, Exmorra


image

Scroll naar boven