De 74e editie van het Bedrijfskaatsen vindt plaats op zaterdag 17 juni op kaatsterrein ‘t Oordje te Bolsward. Aanvang 10.00 uur. Er wordt gekaatst volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (de K.N.K.B.).

Er wordt een winnaars- en verliezersronde gehouden, zodat elke deelnemer in elk geval 2 keer in actie kan komen.

De deelname staat open voor parturen van bedrijven uit Bolsward, Burgwerd, Exmorra, Hartwerd, Nijland, Tjerkwerd en Witmarsum.

Per bedrijf kan een onbegrensd aantal parturen deelnemen.

Lees hier het complete reglement voor deelname.

Inschrijving Bedrijfskaatsen 2023

U schrijft zich hier in als team.
De organisatie van de Bedrijfskaatspartij behoudt zich het recht voor u in een klasse in te delen.

Door opgave gaan de deelnemers akkoord met de informatie en het reglement van de 74e Editie Bedrijfskaatsen Boalsert 2023.

Deelnemers Bedrijfskaatsen 2023

Nieuwe parturen worden zo spoedig mogelijk op deze pagina vermeld.

1. Partuur Rentex

Chris Anema
Melvin Tolsma
Stephan Keuvelaar

2. Partuur Bentacera

Johan Bloemhof
Willem de Witte
Bernard Kroon

Scroll naar boven