De 74e editie van het Bedrijfskaatsen vindt plaats op zaterdag 17 juni op kaatsterrein ’t Oordje te Bolsward. Aanvang 10.00 uur. Er wordt gekaatst volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (de K.N.K.B.).

Er wordt een winnaars- en verliezersronde gehouden, zodat elke deelnemer in elk geval 2 keer in actie kan komen.

De lijst voor de 1e omloop
1.Posthumus Burgwerd2.Landbouw Mechanisatiebedrijf D. Kuipers B.V.
3.Feenstra Boarding Equipment4.Expert Meijer Groep
5.Poiesz6.AP van der Feer
7.Rentex8.Hema
9.Hochwald10. I. de Boer Transport Hartwerd
11.Empatec12. Slagerij Anema
13.Bentacera

Deelnemers Bedrijfskaatsen 2023

1. Partuur Rentex

Chris Anema
Melvin Tolsma
Stephan Keuvelaar

2. Partuur Bentacera

Johan Bloemhof
Willem de Witte
Jacob de Vries

3. Hochwald

Gosse Reitsma
Hendrik Sweering
Bote Jellesma

4. Partuur A.P. van der Feer

Marrit Meijer
Bjorn Jager
Sander Bruinsma

5. Poiesz

Kees Bekema
Judith Cuperus
Jellie van Abbema

6. Feenstra boarding equipment

Martzen Gerbrandy
Lennard Feenstra
Johan van der Zee

7. Slagerij Anema

Jimte Draaisma
Hykele Huitema
Teun Miltenburg

Anema-Logo

8. HEMA Bolsward

Feikje van der Burg-Bouwhuis
Ilona Palsma
Griet Yska

9. Posthumus Burgwerd

Reinder Hendriks
Marten Leijenaar
Taeke Posthumus

10. Expert Meijer groep Bolsward

Klaas-Holst Meijer
Alwin Feenstra
Timo Tuininga

11. Landbouw Mechanisatie Bedrijf D. Kuipers BV

Wytse Hofstee
Marten Algra
Klaas van der Brug

12. I. de Boer Transport Hartwerd

Kees Bos
Ids de Boer
Minke Sandstra

I. de Boer Transport Hartwerd

13. Empatec

Ate Speerstra
Jan de Boer
Jeen Houtsma

Scroll naar boven