De 75e editie van het Bedrijfskaatsen vindt plaats op zaterdag 22 juni op kaatsterrein ’t Oordje te Bolsward. Aanvang 10.00 uur. Er wordt gekaatst volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (de K.N.K.B.).

Er wordt een winnaars- en verliezersronde gehouden, zodat elke deelnemer in elk geval 2 keer in actie kan komen.

Opgave kan tot en met woensdag 19 juni 2024 21.00 uur. 

Inschrijving Bedrijfskaatsen 2024

U schrijft zich hier in als team.
De organisatie van de Bedrijfskaatspartij behoudt zich het recht voor u in een klasse in te delen.

Na verzenden ontvangt u een bevestiging in de mail met daarin een QR-code. Door de QR-code te scannen met uw bank app kunt u snel betalen.

Deelnemende parturen Bedrijfskaatsen 2024 (dit is niet de wedstrijdlijst!)

1. Partuur Nieuwenhuis & Bouma

J.G. Strikwerda
T. Zijlstra
N. Okkema

2. Partuur Knol Cleaning & Coating

Ane-Jan Knol
Gijsbert Knol
Martijn Albertsma

3. Partuur Slagerij Anema

Teun Miltenburg
Hykele Huitema
Jimte Draaisma

4. Partuur Poiesz Bolsward

Judith Cuperus
Larissa Swart
Kees Bekema

5. Partuur Stucbouw

Sjoerd de Vries
Leon Bekema
Ruurd Sieperda

6. Partuur Posthumus Burgwerd

Taeke Posthumus
Reinder Hendriks
Jasper Hijlkema

Partuur 7 Hochwald

Hendrik Sweering
Bote Jellema
Gosse Reitsma

Partuur 8 Dierencrematorium Domesticus Bolsward

Rudy Bekema
Irene van der Tuin
Tyme Bekema

Hier uw partuur ?

Scroll naar boven