Bolsward succesvol op Provinciale Schoolkaatswedstrijd

Op woensdag 24 juni vond de Provinciale Schoolkaatswedstrijd om het Kampioenschap van Friesland plaats op kaatsterrein Sonnenborgh in Leeuwarden.

Cbs De Bron was vertegenwoordigd met twee paruren. Bij de meisjes (14 parturen) kaatsten in de eerste omloop Evelien Boonstra, Rixt Blanke en Noa Elzinga een spannende partij tegen De Romte van Dronrijp. Op de stand 5-4 en 6-6 ging de winst naar het paruur van De Romte.

Bij de jongens, met totaal 18 parturen, kaatste het partuur van De Bron (Yoram Elzinga, Lucas Bangma en Niels Vrieswijk tegen De Stjelp van Baard. Met degelijk spel werd op de stand 5-1 en 6-6 de volgende ronde bereikt. Na een staand nummer was in de derde omloop de Van Haersma Bumaschool van de Hommerts de tegenstander en opnieuw was er op 5-1 en 6-6 de winst.

Tegen It Bynt van Winsum werd om een finale plaats gestreden. De Bron wist het eerste eerst te pakken, maar daarna zag het partuur van de Bron vlot tegen een 4-1 achterstand aan. Deze achterstand werd nog verkleind tot 4-3, maar op 5-3 en 6-6 ging de winst naar It Bynt van Winsum. Voor de Bron met Yoram Elzinga, Lucas Bangma en Niels Vrieswijk was er een zeer verdiende 3e prijs.

20150624_171932

20150624_173928

Scroll naar boven