Brent Jesse van Beem en Thijs van Beek winnen opstapwedstrijd in Bolsward

Bij een afdelingswedstrijd hoort ook een opstapwedstrijd. De verliezers van de afdelingswedstrijd komen in de door-elkander-loten terecht samen met degenen die geen afdelingspartuur hebben. We hadden gerekend op zo’n twintig 2-tallen; het werden er slechts 15. Dit omdat iedereen mag beslissen of hij wel of niet doorgaat naar de door-elkander-loten. Jammer dat niet iedereen deze wedstrijd serieus neemt en o.a. de kermis in eigen dorp belangrijker vindt dan zelf te kaatsen voor een prijs. Door het grote aantal kaatsers dat niet meedeed aan de door-elkander-lotenwedstrijd werd het voor de organiserende vereniging toch nog een (te) dure dag.

Uitslag:

  • 1ste prijs:              Brent Jesse van Beem (Dronryp) en Thijs van Dijk (Reduzum)
  • 2de prijs:               Leandro Mfuidiman (Hijum-Finkum) en Lars Tijssen (Reduzum)
  • 3de prijs:               Jorrit Palma (Tzum) en Dennis Bida (Dronryp)
  • 3de prijs:               Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl) en Rienk Albada (Dronryp)
Brent Jesse en Thijs gingen met de gouden kaatsballen naar huis.

Brent Jesse en Thijs gingen dus met de gouden kaatsballen naar huis.

Scroll naar boven