Uitslag verloting kaatsvereniging Bolsward 11-7-2021

De trekking op 11 juli jl. van de grote verloting van kaatsvereniging Bolsward leverde het onderstaande resultaat op: 1ste prijs:              No. 0834 2de prijs:              No 1463 3de prijs:              No. 0466 De prijswinnende loten zijn op zondag 11 juli verkocht en intussen allemaal afgehaald.

Lees verder »

Gebruik veld 2021

Zoals bij de laatste persconferentie over de coronaproblematiek is door de premier aangegeven dat buitensporten weer mogelijk zijn voor personen van 0 tot 27 jaar. Sinds gisteravond hebben ons diverse verzoeken bereikt om gebruik te mogen maken van het veld. Hierover is het volgende te melden. Het veld is net als de afgelopen jaren in

Lees verder »

Freule 2020

De meesten die dit lezen zullen wel weten dat de Freule dit jaar op zaterdag 19 september is. Het wordt een bijzondere Freule. Niet helemaal zonder publiek, maar wel grotendeels. Het bestuur van de Freule heeft besloten dat elke vereniging die op de lijst komt 10 personen mag meenemen (incl. kaatsers). Zij hebben er voor

Lees verder »

Competitiekaatsen gaat los woensdag 20 mei!

De KNKB adviseert om het competitiekaatsen weer op te starten. Van de gemeente hebben we toestemming. Het competitiekaatsen voor de senioren kan dus weer los. Dit met ingang van woensdag 20 mei a.s. Aanvang 19.00 uur. Een en ander kan alleen onder een aantal voorwaarden. Dit voorwaarden zijn opgenomen in bijgaand protocol voor competitiekaatsers. Helaas

Lees verder »

Wat kan wel/niet op het kaatsveld

Kaatsvereniging Bolsward volgt de richtlijnen die de KNKB verstrekt en de richtlijnen van de gemeente betreffende het coronavirus. Sinds de laatste persconferentie van de premier is er weer wat mee mogelijk. Wat is met ingang van heden (16 mei) mogelijk? Muurkaatsen De kaatsmuren zijn nu (deels) weer open. Per muur kunnen maximaal twee sporters (alle

Lees verder »

Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen

Even een bericht over de huidige stand van zaken. Eerst even een aantal zaken die niet doorgaan. Momenteel hebben we de volgende zaken afgelast: Alle kaatswedstrijden inclusief competitiekaatsen zowel voor de jeugd als de senioren tot 1 juni; Het Bedrijfskaatsen en Het Hoofdklasseweekeinde, incl. de SWF-partij (hiervoor is een vergunning nodig). Onder voorwaarden worden met ingang van

Lees verder »

Activiteiten KV Bolsward in 2020

Zoals eerder gemeld volgt kv Bolsward het beleid dat de KNKB volgt inzake de coronacrisis. Dit betekent dat het kaatsveld in elk geval tot 1 juni is gesloten. De KNKB heeft nu besloten dat de KNKB-wedstrijden worden opgeschort tot 20 juni. Voorlopig is de planning dus dat vanaf zaterdag 20 juni weer wordt gekaatst. Concreet

Lees verder »

Voorbereiding seizoen 2021

Door een viertal vrijwilligers is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het seizoen 2021. 2020 zal wel niks worden waarschijnlijk.Er wordt flink gesnoeid en er is al aardig meer licht op het kaatsveld

Lees verder »

RABO Clubactie ongekend succes

KV Bolsward heeft de afgelopen maand meegedaan aan de RABO clubactie. Deze actie leverde onze vereniging maar liefst € 670,00 op. Een ongekend succes! Alle stemmers op kaatsvereniging Bolsward hartelijk bedankt voor de stemmen.

Lees verder »

Muntjes KVB ongeldig

Al geruime tijd gebruiken we geen muntjes meer. De muntjes zijn verkocht in de periode tot 2010. We hebben dan ook besloten dat de muntjes met ingang van 20 juni niet meer kunnen worden ingeleverd in de kantine bij kv Bolsward.

Lees verder »

Laatste bijdrage renovatie kleedkamers binnen

Op woensdag 1 mei werd op een fotomoment de laatste gevraagde bijdrage voor de renovatie van de kleedkamers in ontvangst genomen. Van de Rabobank kregen we nog een cheque uitgereikt. Door bijdragen van de Rabobank, het Fonds Bolsward-Dronrijp, het Weeshuis, de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting en het Sint Anthony Gasthuis en de inzet van

Lees verder »

Opfrisbeurt materialenhok door Knol Cleaning & Coating

Ane-Jan en Cor van ‘Knol Cleaning & Coating‘ hebben het materialenhok, ofwel het oude bestuurdersgebouw, buiten om volledig gereinigd. Dit gebouw was door de jaren heen vergrijsd en vuil geworden. Ane-Jan wordt bedankt voor deze geweldige en vrijwillige actie. Met deze frisse aanblik kan het weer vele kaatsjaren tegemoet. Hierbij de foto’s voor het gemaakte

Lees verder »

Thomas Miltenburg overleden

Afgelopen vrijdag, 15 februari, hoorden we het schokkende bericht dat ons nog zeer jonge lid Thomas Jarno Miltenburg was overleden. Hij was nog maar 19 jaar.

Lees verder »
Scroll naar boven