Poiesz jeugd sponsor actie

POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE !!! Het is weer februari.En wat staat er dan te gebeuren? Juist ja.De Poiesz Jeugd Sponsor Actie en dit jaar mag onze vereniging weer meedoen! Bij elke € 10,00 aan boodschappen bij de Poiesz krijg je een Jeugdsponsormunt. En die deponeert u natuurlijk in het juiste buisje. Het buisje van onze

Lees verder »

Wintertraining senioren 2024

Beste kaatsvriend(in), Sinds 2001 wordt een wintertraining voor seniorenleden georganiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld kan worden dat de training door de deelnemers elk jaar als zeer positief is ervaren. Bovendien zijn de zaken

Lees verder »

Trainingen jeugd in sporthal zijn begonnen

Om de jeugd goed voor te bereiden op het seizoen zijn de trainingen in de sporthal voor de beginners, welpen en pupillen al weer begonnen. De trainingen worden sinds de Herfstvakantie weer gegeven door Julian Faber die wordt ge­assisteerd door Noa Elzinga. Zo is voor de jeugd kaatsen geen sport meer die alleen in de

Lees verder »

Duurzaamheidsbijdrage RABO

De Rabobank bestaat 125 jaar. Dit was voor de bank een reden om eenmalig een extra bijdrage van € 125.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsprojecten. Ook onze vereniging heeft om een bijdrage en wel voor het project “Weg met wegwerp”. We hebben van de Rabobank voor dit project een bijdrage van € 2.000 gekregen! Wat

Lees verder »

Uitslag Rabobank ClubSupport bekend

Vorige maand kon je stemmen op je favoriete club. Ieder lid van de RABO bank kon drie stemmen uitbrengen en verdelen over drie verschillende clubs. Ook onze kaatsvereniging deed weer mee. Het resultaat was geweldig. Velen hebben op onze vereniging gestemd en dat resulteerde in een cheque van maar liefst € 878,37! Alle stemmers op

Lees verder »

Prijswinnaars KV Bolsward-Federatiewedstrijden 2023 Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum

Op de Federatiewedstrijden voor de jeugd van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum zijn door onze jeugdleden ook vele successen geboekt. Deze worden hierna vermeld. Prijzen die mogelijk zijn gewonnen op Federatiewedstrijden van andere Federaties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Bron: bestuur Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum. Welpen jongens Jens Boorsma 2e prijs Witmarsum en 2e prijs Exmorra Sheng Li

Lees verder »

Ouder – Kind kaatsen 2023 en competitiewinnaars

Zondag 10 september was het ouderkind kaatsen. Deze wedstrijd was verzet naar het einde van het seizoen en er deden deze dag 24 parturen mee. Het was een mooie warme dag en aan het einde werden ook de competitieprijzen uitgedeeld. Hieronder de prijswinnaars. Kabouters Bij de kabouters werd er gespeeld met het beginnersspel. Er waren

Lees verder »

Opsomming successen leden op K.N.K.B.-wedstrijden 2023

Hierna worden de successen van de leden op de K.N.K.B.-wedstrijden in 2023 opgesomd. De opsomming begint met de categorie Heren Hoofd­klasse en eindigt met de categorie Welpen Meisjes. De prijswinnaars en -winnaressen worden per categorie in alfabetische volgorde genoemd. Enkele leden wonnen in meerdere categorieën een prijs en hun naam komt u daarom vaker dan

Lees verder »

Menno, Jelle en Marije kranswinnaars Nachtkaatsen

Op vrijdagavond 15 september vond de laatste partij van het seizoen plaats op kaatsveld het ’t Oordje. Met 14 parturen was het een prima deelnamelijst bij het Nachtkaatsen. Halverwege september nog prachtige zomerse weersomstandigheden maakte het ook voor de toeschouwers een gezellige avond. Er werden leuke partijen uitgespeeld, door het kaatsen met de zachte bal

Lees verder »

Nachtkaatsen op vrijdag 15 september

Beste kaatsers, Hierbij de uitnodiging voor de eerstvolgende kaatspartij in Bolsward: Vrijdag 15 september is Nachtkaatsen Aanvang 20.00 uur. Alle leden, oud leden en Bolswarders zijn welkom voor deelname! Er wordt gekaatst met zachte bal en met de zaalkaatsregels (wisselende opslager per eerst). Geef je hierbij tijdig op zodat de benodigde voorbereidingen kunnen worden uitgevoerd!

Lees verder »

Miedema patatpartij en Tentenkamp 24 aug

Donderdag 24 augustus was de Miedemapatatpartij. Dit jaar was het idee om ook te blijven slapen. Dus aansluitend op deze wedstrijd is de tentenkamp georganiseerd. Om 14.00 uur konden de kinderen op het veld komen om alvast de tenten op te zetten. Nu zat het weer niet helemaal mee op dat moment, maar om 15.00

Lees verder »

Feestpartij op donderdag 6 juli 2023

Op donderdag 6 juli werd de feestpartij gehouden op het Oordje. Dit jaar waren er super leuke en speciale prijzen te verdienen. Deze prijzen zijn te danken aan verschillende winkels en horeca’s in Bolsward, maar ook sponsoren die de SWF partij sponsoren en daarbij ook de jeugd. Deze partij was voor de kabouters t/m de

Lees verder »

Avondledenpartij pupillen en schooljeugd op 1 juni

Op donderdag 1 juni was de avondledenpartij voor de Pupillen en Schooljeugd georganiseerd. De Pupillen hadden 4 parturen met elk 2 spelers. Zij kaatsten in een poule en na 3x kaatsen. Het partuur met de meeste eersten won die dag. De schooljeugd kaatsten met 3 lijsten. Hier ging het ook om de meeste eersten aan

Lees verder »

Verslag Avondledenpartij Kabouters en Welpen 25 mei

Op donderdag 25 mei was de avondledenpartij voor de Kabouters en Welpen georganiseerd. Bij de kabouters werd het beginnersspel gedaan en kaatsten de kinderen in een poule. Voor alle kabouters was het de eerste keer dat ze een wedstrijd deden. Wat werd er spannend gekaatst en het was vaak 6 – 6. De welpen kaatsten

Lees verder »

Huldiging NL kampioenen meisjes

Uitnodiging voor de huldiging van de Nederlandse kampioenen Meisjes 2023. De huldiging is op vrijdag 22 september a.s. om 20.00 uur in de kantine van kaatsvereniging Bolsward.

Lees verder »

RABO Clubsupport

Stem vanaf 4 september op clubs uit jouw eigen buurt Iedereen verdient een club. Als lid van Rabobank maak je een verschil in je eigen buurt. Zo kun je als lid meebeslissen welke clubs, verenigingen en initiatieven we steunen. Om op de hoogte te blijven van mooie maatschappelijke projecten ontvang je ons ledenmagazine Rabo &Co

Lees verder »

Diekje-partij 2023 – Druk bezocht

20 augustus zonovergoten. De Diekje-partij op ’t Oordje. En wat werd het spannend. Het talrijk opgekomen publiek kon genieten. Helaas was de deelname niet wat we gewend waren. Slechts acht parturen hadden zich voor deze traditionele partij opgegeven. Vanzelfsprekend zat de bouwvak de deelname in de weg. De finale van de verliezersronde ging tussen Ferdinand

Lees verder »

KNKB 50+ 6 augustus 2023

KNKB 50+ Wat een geluk!  De hele week was regen voorspeld. Vooral op zaterdag en zondag (5 en 6 augustus) zou het noodweer kunnen worden. Wat heet noodweer. Het werd in elk geval in Bolsward een schitterende dag. Weinig wind en regelmatig de zon. En dat terwijl het in het westen van het land er

Lees verder »

Het K.N.K.B.-prijzen journaal, editie 5

Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 5 (17 juli tot en met 6 augustus) Ook in de afgelopen 3 weken hebben leden van onze vereniging weer de nodige successen geboekt op K.N.K.B.-wedstrijden. In editie 5 van het K.N.K.B.-prijzenjournaal zetten we de in deze periode gewonnen prijzen weer even op een rij. De volgorde

Lees verder »

Succesvolle laatste Avondledenpartij op 21 juli

Op vrijdag 22 juli stond alweer de laatste avondledenpartij op het programma. Er was voor gekozen om dit keer op vrijdagavond te kaatsen om zo het begin van de schoolvakantie te kunnen vieren. 44 leden wilden dit festijn wel meemaken en gaven zich ook daadwerkelijk op. Meindert had een salade gemaakt en dezelfde Meindert zorgde

Lees verder »
Scroll naar boven