Geschiedenis

De kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885 door de heren H. Schievink (President), J.P. Westerbaan (Secretaris), Th. H. van der Meulen (Penningmeester), K.H. de Vries en H.C. Banning. De k.v. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB.

Het doel van de oprichting van de kaatsvereniging ‘Bolsward” was om, in navolging van de PC te Franeker, een jaarlijkse “grote” partij te organiseren. Deze eerste “grote” partij vond plaats op 28 augustus 1885 en werd gewonnen door Meindert en Wiebren Kooistra van Dokkum en Gerrit Bouma van Pietersbierum.

Het kaatsen vindt heden ten dage plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt.

De kaatsvereniging organiseert er diverse ledenwedstrijden Federatie- en KNKB-wedstrijden in (bijna) alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van mei tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

DSCN2940-e1403285218128-300x147[1]

Een tweetal foto’s uit Fen Fryske Groun van 20 juli 1934.

Bestuurstent 1934

De fraaie tent voor bestuur en pers te Bolsward waarop menige kaatsvereeniging jaloersch mag zijn.

Aan de palen ’n drietal kransen voor ’t winnende partuur.

spel 1934

Tijdens de gehouden kaatswedstrijd te Bolsward op dinsdag 17 juli 1934.

Scroll naar boven