Lidmaatschap

Het lidmaatschap van kaatsvereniging Bolsward loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen moeten vóór 1 januari doorgegeven worden aan de ledenadministratie (Bertus Veldman), anders bent u de contributie voor nog een jaar verschuldigd. De vereniging moet bondscontributie aan de KNKB (op dit moment nog € 16,54 senior en € 10,– junior per bondslid) en contributie aan de Federatie Bolsward-Wûnseradiel-Workum (€ 1,25 per bondslid) afdragen. De peildatum hiervoor is 1 januari.

Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt voor senioren, junioren en jeugdleden € 30,– per jaar.

Betaling contributie:

Als u een automatische incasso-opdracht aan ons heeft gegeven, hoeft u zelf nergens meer om te denken. Wij schrijven dan de contributie automatisch af van uw bankrekening. Als u een ander bankrekeningnummer krijgt of de contributie moet van een ander nummer worden afgeschreven, moet u dit wel even doorgeven aan de penningmeester.

Heeft u geen incasso-opdracht afgegeven, dan ontvangt u van ons de contributienota.

Het rekeningnummer van Kaatsvereniging Bolsward is  NL47 RABO 0308756029

Betaalt u uw contributie nog niet automatisch en wilt u dit toch wel graag omdat dit gemakkelijker is voor u én voor ons, bel dan even met de penningmeester (Clara Houtsma: 06-26303460).

Een mailtje kan ook: info@kvbolsward.nl 


Bent u nog geen lid?

Download dan hier het opgaveformulier.
Ingevuld inleveren bij Bertus Veldman en het komt helemaal voor elkaar.

Scroll naar boven