Dames hoofdklasse: Jeska Terpstra binnen 14 dagen twee keer de krans

Veertien dagen terug pakte Jeska Terpstra uit Easterein de krans bij het paartjekaatsen in Bolsward. Vrijdag 6 juli behaalde zij opnieuw een krans. Samen met haar maten Anne Monfils en Harmke Siegersma zegevierden zij op de Dames hoofdklassepartij in Bolsward.

Hoewel de finale ‘dreech’, getuige een 4-5 achterstand gaf toch de degelijkheid van de formatie Anne Monfils in de finale de doorslag. Aan de opslag misten Anne Berber Zeinstra en Manon Scheepstra, die kaatsen met Sandra Hofstra, te vaak het perk.

In Bolsward was het voor de winnende formatie bepaald geen ‘makkie’. In de eerste omloop viel in het laatste eerst alles de kant uit van de winnende formatie. Maar het had tegen Nynke Sybrandi, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum best anders kunnen aflopen getuige de 5-5 en 6-2 winst. Ook in de halve-finale was het een lange pot voor de latere winnaressen. Pas op 5-4 en 6-6 gaven Tineke Dijkstra, Auke van Kuiken en Louise Krol zich gewonnen.

De latere premiewinnaressen hadden in de eerste omloop felle tegenstand van Elly Hofman, Marte Altenburg en Annelien Broersma. De laatst genoemde formatie moest met 5-5 en 6-0 naar huis. De halve finale tegen Nelie Steenstra, Mintje Meintema en Jennie Terpstra was de enige partij van de dag die een ‘makkie’ was (5-1 en 6-0).

In de strijd om de derde prijs waren Tineke Dijkstra cs. de sterksten.

In Bolsward werden verdeeld over 8 partijen 78 eerste verkaatst. Een gemiddelde van 9,75 per partij!

Volledig uitslag:

  1. Anne Monfils (Groningen), Jeska Terpstra (Easterein) en Hamke Siegersma (Berltsum).
  2. Anne Berber Zeinstra (Leeuwarden), Sandra Hofstra (Dronryp) en Manon Scheepstra (Leeuwarden).
  3. Tineke Dijkstra (Wjelsryp), Aukje van Kuiken (Kollumerpomp) en Louise Krol (Ee).
Scroll naar boven