De Bron winnaar schoolkaatspartij Bolsward

Op woensdag 1  juni was de jaarlijkse kaatspartij voor de basisscholen van Bolsward. Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 12 parturen op ‘t Oordje. De Bron leverde met 8 parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de winnaarsronde tussen De Blinker en De Bron 8 werd een schitterende strijd en uiteindelijk ging de overwinning naar De Bron 8 op de stand 5-3 en 6-4 en werd hiermee de schoolkaatskampioen van Bolsward.

De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten1 en De Bron 3 werd gewonnen door De Bron 3 op de stand 5-1 en 6-0.

Uitslag:

Winnaarsronde:

  • 1e prijs: De Bron 8 ; Rixt Blanke en Evelien Boonstra
  • 2e prijs: De Blinker; Tymen Bijlsma, Hielke Bijlsma en Jolle Ouderkerken
  • 3e prijs: De Bron 5; Emiel Feenstra en Quinten Eppinga

Verliezersronde:

  • 1e prijs: De Bron 3; Remco Yska, Edwin Yska en Silvan Elzinga
  • 2e prijs: Sint Maarten 1; Kees Bekema, Saskia Breeuwsma en Ingeborg Brattinga
  • 3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Sanne Jolink en Luke Prinsen

IMG_0151

Foto; v.l.n.r.  Rixt Blanke, Evelien Boonstra van basisschool de Bron

IMG_0153

Scroll naar boven