De Bron winnaar schoolkaatspartij Bolsward

Op woensdag 31 mei was de jaarlijkse kaatspartij voor de basisscholen van Bolsward. Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 14 parturen op ‘t Oordje. De Sint Maarten leverde met 7 parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de winnaarsronde tussen De Blinker en De Bron 1  werd gewonnen door De Bron 1 op de stand 5-0 en 6-6. Hiermee werd het meisjespartuur Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke de schoolkaatskampioen van Bolsward.

De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten 2  en Sint Maarten 5  werd gewonnen door Sint Maarten 2 op de stand 5-1 en 6-2.

Uitslag:

Winnaarsronde:

1e prijs: Cbs De Bron 1; Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke
2e prijs: OBS De Blinker; Hylke Bijlsma, Tymen Bijlsma en Jolle Ouderkerken
3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Luke Prinsen en Emy Draaisma
3e prijs: Cbs De Bron 2; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska

Verliezersronde:

1e prijs: Sint Maarten 2; Jurjen van Dalfsen en Joran Bouwknecht
2e prijs: Sint Maarten 5; Mariska Galema, Laas van Dalfsen en Ilona Palsma

Scroll naar boven