De Bron winnaar schoolkaatspartij Bolsward

Op woensdag 3  juni was de jaarlijkse kaatspartij voor de basisscholen van Bolsward. Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 12 parturen op ‘t Oordje. De Bron leverde met 8 parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag.

De finale in de verliezersronde werd een overwinning voor de drie broers Bijlsma van De Blinker door een zitbal op de stand 5 – 3  6 – 0. In de winnaarsronde was het meisjespartuur van De Bron oppermachtig en had in de vier partijen slechts 2 eersten tegen en werd met dit resultaat de terechte schoolkaatskampioen van Bolsward.

Uitslag:

Winnaarsronde:

  • 1e prijs: De Bron; Noa Elzinga, Rixt Blanke en Evelien Boonstra
  • 2e prijs: De Bron; Christiaan Wijnia, Fleur Bosma en Auke Alkema
  • 3e prijs: De Bron; Emiel Feenstra, Quinten Eppinga en Tim Bierma

Verliezersronde:

  • 1e prijs: De Blinker; Tymen Bijlsma, Hielke Bijlsma en Sander Bijlsma
  • 2e prijs: De Bron; Mirte Vrieswijk, Sieta Wiersma en Sanne-Marije Tiesma

IMG_7110

P1110529 (1)

Rixt Blanke, Noa Elzinga en Evelien Boonstra

Scroll naar boven