Deelnemers beleven weer veel plezier aan wintertraining senioren

Ype Tiemersma (Easterein) tikt in Bolsward een stevige warme maaltijd op de kop.

Ook dit jaar is een winter­training voor senioren ge­­­or­ga­ni­seerd. Op 9 zondagen in de periode van 10 februari tot en met 7 april kon van 10.00 tot 12.00 uur in sporthal “De Middel­zee” worden getraind. Op uitnodiging van de organisatie namen ook nu weer enkele kaatsers uit Easterein deel aan de training. Mede hierdoor was er dit jaar sprake van een goede deelname. Gemiddeld namen er meer dan 12 kaatsers deel aan de training die be­stond uit een warming-up, een opslag- en uit­slag­­training en een partij voor de trainings­­­competitie. Met de onderlinge sfeer zat het, zoals gebruikelijk, wel weer goed tijdens deze zeer gezellige uurtjes in de sport­hal. Wat dat betreft zijn dit niet alleen qua be­weging, maar ook zeker qua ontspanning hele aangename uurtjes voor de deel­nemers. Het ene moment is er sprake van een kolderieke situatie, het andere moment wordt er bloedserieus gekaatst, prachtige slagen worden afgewisseld met niet te filmen missers, maar wat er ook gebeurt, altijd ligt er wel ergens een lach of een relativerende opmerking om de hoek en dat is sporten zoals het ooit is bedoeld. Ype Tiemersma uit Easterein, sinds vorig jaar deelnemer aan deze training, slaagde er dit jaar in het spek- en bonen­klassement te winnen dat aan de trainings­competitie is ver­bonden (prijs: een portie bruine bonen, spekjes en een lading appelmoes). Tot aan de laatste trainingspartij was het onzeker wie er dit jaar met deze niet te versmaden prijs naar huis mocht gaan, maar in de laatste partij sloeg Ype op fraaie wijze zijn slag. Wij hopen dat deze prijs voor de Familie Tiemersma een goede basis vormt voor een fijn en succesvol kaatsseizoen☺!   

Zoals het nu staat wordt ook in 2020 weer een op de­zelfde leest ge­schoeide winter­training voor senioren ge­organiseerd. Begin 2020 verschijnt de uitnodiging wel weer op onze website of bij de vaste deelnemers zonder computer in de brievenbus. Inmiddels is het competitie­kaatsen op het veld voor de senioren alweer begonnen. We hopen ook dit seizoen weer vele leden te mogen begroeten op ’t Oordje, ons prachtig gelegen kaatsveld waarop al sinds 1908 wordt gekaatst. Komt allen!!

Roel Venema.

Scroll naar boven