Detmar en Troost Ouder-Kind partij

Op een natte 30 april werd de Ouder-Kind partij gekaatst op het Oordje. Er waren 2 verschillende klasses in 3 poules , de jongste jeugd in poule 1 en de ouderen in poule 2 en 3.

De regels waren simpel, de jeugd sloeg alles op en de ouderen moesten in het perk in het achterste vak blijven. Op die manier kwam de jeugd maximaal tot hun recht en konden ze hun geweldige kunsten vertonen.

In poule 1 Namen Fabian van der Zee, Ilona Palsma, Jildou Terpstra en Minke Tjalsma het tegen elkaar op, samen met een door hun gekozen maat. Er werd heel erg leuk gekaatst, getuige de vele 5-5 en 5-4 partijen. Fabian heeft keihard geknokt in zijn eerste echte kaatspartij, hij werd 4e. Ilona deed ook erg haar best, maar viel helaas net buiten de prijzen en werd 3e. Jildou en Minke maakten het best spannend, deze wedstrijd werd in het voordeel van Jildou beslist met 5-5, 6-4. Minke werd 2e met 19 punten en Jildou, met 3 winstpartijen en dus 21 punten keurig 1e.

In poule 2 en 3 werd ook behoorlijk spannend gekaatst, zo was er twee keer alles aan de hang en ook werd de partij een aantal keer op 5-4 beslist. De beide winnaars van de poule moesten nog tegen elkaar kaatsen om de krans.

In poule 2 streden Timo Poelmans, Marit Steigenga en Ingeborg Brattinga om een finaleplak. De wedstrijd tussen Timo en Marit was superspannend en werd met 5-5 6-6 gewonnen door Marit. Beide partuur wonnen van Ingeborg, dus Marit mocht naar de finale.

In poule 3 kaatsten Tymen Bijlsma, Iris Haga en Rutger Altenburg om de finale te mogen kaatsen. De parturen waren hier ook erg aan elkaar gewaagd, maar Tymen en Rutger wonnen beide, zij het nipt, van Iris. Vervolgens mochten zij uitmaken wie de finale won. Ondanks er met een zachte bal gekaatst werd, zagen we verschillende ballen boven vliegen. Uiteindelijk stond het 5-5 en 6-6, met een kaats op de middellijn. Deze was echter, met een prachtige bovenslag, een prooi voor Tymen, dus de finale was bekend. Tymen en Marit zouden uitmaken wie er met de krans naar huis mocht.

Als je keek naar de uitslag van de finale, leek het wat eenzijdig. 5-1, 6-6. Er werden echter 4 eersten op 6-6 verkaatst, maar de meeste keren viel het kwartje de kant op van Tymen. Tymen werd dus aan het eind van de dag de krans om gehangen en Marit werd netjes 2e.

Ondanks het minder prettige weer werd er met veel plezier en enthousiasme gekaatst. Hartstikke bedankt daarvoor en tot de volgende keer!

Scroll naar boven