Detmar/Troost Jeugdledenpartij UITSLAG

Op 25 april 2021 werd er door onze jeugd de aller eerste ledenpartij van dit seizoen gekaatst. Tijdens deze Detmar / Troost Jeugdledenpartij werd er in de kabouters, welpen, pupillen en schooljeugd catergorie gestreden om de prijzen. In totaal waren er 36 kinderen aanwezig op het kaatsveld en waren we blij dat we weer los mochten!


De uitslag was als volgt:
Kabouter:

1e prijs: Marit Dijkstra en Jens Boorsma
2e prijs: Iris Terpstra en Deborah Wijbenga

op de 3e plaats eindigden Rianne Cuperus en Milan Eijer en tot slot op de 4e plaats geëindigd waren Froukje Patricia Blanke en Anneke Jansen. 

Staand v.l.n.r. Deborah, Jens, Marit, Iris
Gehurkt v.l.n.r.Milan, Anneke, Rianne, Froukje Patricia

Bij de welpen was de uitslag als volgt:
1e prijs: Mats vd Pol en Sybrich Ouderkerken
2e prijs: Sanne Dijkstra en Elbrich Ouderkerken

3e plaats: Steyn Wijbenga en Nynke Visser
4e plaats: Lyset Westra en Megan Pool
5e plaats: Fenna Steigenga en Mare Prinsen

Staand v.l.n.r Steyn, Nynke, Elbrich, Sybrich, Mats, Sanne, Fenna
Gehurkt v.l.n.r Megan, Lyste, Mare

Bij de pupillen was de uitslag als volgt:
1e prijs: Fenna Cuperus en Iris Haga
2e prijs: Allon Elzinga en Ylza Terpstra

3e plaats: Tessa Westra en Minke Tjalsma
4e plaats: Marit Steigenga en Jildou Terpstra

Staand v.l.n.r. Jildou, Marit, Iris, Fenna, Jildou, Tessa
Gehurkt v.l.n.r. Allon en Ylza

En tot slot was de uitslag bij de schooljeugd als volgt:
1e prijs: Rutger Altenburg en Jonathan de Boer
2e prijs: Remco Yska en Ilona Palsma

3e plaats: Jurre Reitsma en Mariska Galema
4e plaats: Tymen Bijlsma en Hidde Reitsma
5e plaats: Silvan Elzinga en Edwin Yska

Graag bedanken wij Notariskantoor Detmar en Troost voor het mogelijk maken van deze jeugdpartij!

Scroll naar boven