DIEKJE-partij, Altijd een succes

Zondag 28 augustus was het weer tijd voor de Diekjepartij. Een wedstrijd die wordt gesponsord door Café-Biljard ’t Diekje in Bolsward. Helaas kon de sponsor door een onderzoek op maandag zelf niet de prijzen uitreiken.

Om 11.00 uur begon de partij met 12 parturen onder ideale weersomstandigheden op ’t Oordje. Op de eerste lijst werd leuk gekaatst. De parturen waren dit keer redelijk aan elkaar gewaagd met uitslagen van één keer 5-2, twee keer 5-3, twee keer 5-4 en één keer 5-5. Verrassend was dat het partuur van Rutger Vallinga en Hendrik en Klaske Bouwhuis na de eerste omloop in de verliezersronde stond.

Verliezersronde

Bart Ypma, Klaas Anne Terluin en Willem Jan Postma moesten met 5-1 en 6-0 hun meerdere erkennen in Rutger Vallinga en Klaske en Hendrik Bouwhuis. Wilko Palstra, Gysbert Syperda en Johan Bekema waren met 5-4 en 6-6 te sterk voor Joop Damsma en Frank en Eugene Rosenau. Tjitte Verbeek en Johan en Michelle Bruinsma kwamen door een 5-4 en 6-4 overwinning op Ferdinald van der Zee en Robert en Bauke Cuperus via een staand nummer al in de finale van deze verliezersronde terecht. De tegenstander aldaar werden de Bouwhuisjes aangevuld met Vallinga, want zij wonnen hun partij in de halve finale met 5-2 en 6-2 van  Palstra, Sieperda en Bekema.

Ook de finale werd nooit spannend. Bouwhuis c.s. regeerde met straffe hand, wat resulteerde in een 5-1 en 6-0 overwinning.

Winnaarsronde:

Rinze Steneker en Rina en Theo Nota stonden niet toe dat Teun van Miltenburg, Sander Bruinsma en Julian Faber een omloop verder kwamen. Zij wonnen met 5-2 en 6-4. Pieter Falkena, Folkert Boermans en Erik Westra waren met 5-4 en 6-6 te sterk voor Ryanne Reinsma, Eric Ypma en Gijsbert Knol. De eerste finalisten werden Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Thomas van Zuiden. Zij wonnen in een spannende partij, die pas op 5-4 en 6-4 werd beslist, van Rudy Huitema, Jaap van der Wal en Johan Sjoers.

Om de andere halve finaleplaats werd nog even geknokt, maar alras bleek dat Rinze Steneker en Rina en Theo Nota te sterk waren voor Pieter Falkena, folkert Boermans en Eric Westra (5-2 en 6-4).

Na een kleine pauze kon de finale worden verkaatst. Ieder maakte zich op voor een spannende partij, maar dat viel enigszins tegen. Tuinenga stond als een wilde te slaan, Van Zuiden was geen bal vertrouwd en Yska was zo safe als de bank (voor zover een bank safe kan zijn). Partuur Yska, het braceteam, kwam dan ook in de kransen met een 5-2 en 6-4 overwinning.

De prijswinnaars op een rijtje:

Winnaarsronde:

  1. ste:      Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Thomas van Zuiden.
  2. de:       Rinze Steneker en Rina en Theo Nota.
  3. de:       Peter Falkena, Folkert Boermans en Erik Westra.

Verliezersronde:

  1. ste:      Rutger Vallinga en Hendrik en Klaske Bouwhuis.
  2. de:       Tjitte Verbeek en Johan en Michelle Bruinsma.
Scroll naar boven