Diekje-Partij 2015

Afgelopen zondag 23 augustus werd er in Bolsward gekaatst tijdens de Diekje-partij. Deze jaarlijks terugkerende vrije formatie ledenpartij ging dit jaar met 17 parturen van start. Onder een strak blauwe hemel en een flinke bries werd er fanatiek, maar zeer sportief gekaatst. Tijdens de eerste omloop werd het al snel duidelijk wie er in de winnaars -en wie er in de verliezersronde nog een omloop mochten gaan kaatsen.

De tweede omloop gaf dan ook spannendere partijen, men was duidelijk meer aan elkaar gewaagd. Lange partijen van 5-4 6-6 waren dan ook geen uitzondering. Tegen vijf uur was het bekend wie er om de prijzen zouden kaatsen en gingen de finales van start.

In de verliezersronde kaatsten Michelle Bruinsma, Judy Bergsma en Idske Zijlstra tegen Eric Westra, Folkert Boermans en Tjalle Reitsma. Het was een leuke partij met bovenslagen, prachtige zitballen, net op tijd gekeerde ballen en dikke kaatsen. Het partuur van Eric Westra was leidend maar de dames gaven zich niet snel gewonnen! Helaas kwam, voor het partuur van Michelle Bruinsma, DE ommekeer in de wedstrijd niet. En dus won het partuur van Eric Westra de verliezerronde van deze Diekje-partij 2015.

In het perk ernaast werd gekaatst om de eerste plaats en de kransen van de Diekje-partij. Er werd gestreden door het partuur van Hendrik Bouwhuis, Rutger Vallinga en Margreta Terpstra tegen Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Rinze Steneke. Een super spannende finale werd het, ondanks dat er een aantal keer 6-6 aan de telegraag hing, niet echt. Want met 5-1 6-0 was het partuur van Hendrik Bouwhuis een maatje te groot en wonnen zij overtuigend de Diekje-partij 2015. De derde prijs werd gewonnen door het partuur van Erik IJpma, Gijsbert Knol en Rudy Huitema. De eer van het omhangen van de kransen viel natuurlijk te beurt aan Ruud Stevens die als eigenaar van Café – Biljart – Bar ’t Diekje deze partij mogelijk heeft gemaakt. Daarvoor dank en dank aan alle aanwezigen en vrijwilligers.

diekje2015

Foto bovenaan staand v.l.n.r.: Gijsbert Knol, Hendrik Bouwhuis, Margreta Terpstra, Rutger Vallinga en Folkert Boermans.

Onderaan staand v.l.n.r.: Erik IJpma,Grietje Yska, Ruud Stevens, Anneke Tuinenga, Rinze Steneke, Rudy Huitema, Eric Westra, Tjalle Reitsma, Michelle Bruinsma en Ydske Zijlstra.

Ontbrekend op de foto: Judy Bergsma

Scroll naar boven