Diekjepartij geslaagde afsluiter kaatsseizoen 2018

Op zondag 9 september organiseerde de KV Bolsward de traditionele Diekjepartij, een vrije formatiepartij voor leden en niet-leden. Met 11 parturen op de lijst werd er gekaatst om de kransen en de waardebonnen.

Enkele partijen verdienen hier even de aandacht. In de strijd om de premie of niks in de winnaarsronde kaatste het partuur bestaande uit Leo Bekema, René Nieuwenhuis en Ane-Jan Knol en het partuur bestaande uit Jetse Steigenga, Hans van Swinden Koopmans en Erik Westra een uiterst merkwaardige en uiteindelijk ook nog zeer spannende partij. Jetse Steigenga c.s. kwamen redelijk snel op een 5-1 voorsprong. Daarna begonnen Leo Bekema c.s. aan een geweldige inhaalrace en dat resulteerde uiteindelijk in een 5-5 en 6-6 stand. Op deze stand moest Ane-Jan Knol proberen met zijn opslag een kleine kaats te behouden. Dit lukte hem niet, omdat zijn wel flitsend opgeslagen bal, helaas voor hem en zijn partuur, net buiten de touwen belandde. Jetse Steigenga c.s. dus toch door naar de finale.

In de “echte” halve finale van de winnaarsronde stond het partuur van Femke Folkerts, Ferdinand van der Zee en Cor Jacobsen tegenover het partuur van Chris Lemke, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis. Dit werd een van beide kanten hoogstaande partij, waarin het partuur van Femke Folkerts aanvankelijk een 4-0 en later een 5-4 voorsprong wist te nemen, maar dit was uiteindelijk toch niet voldoende om de partij winnend over de streep te trekken. Met name Hendrik Bouwhuis bracht zijn tegenstanders in deze partij bij vlagen tot wanhoop met vooral zijn geweldige uitslagwerk en flitsende tussenspelacties. Overigens werd hij daarbij zeer goed gesteund door zijn maten Chris en Rutger. Op 5-5 en 6-4 viel in deze partij de laatste slag in het voordeel van Chris Lemke c.s. Ook zij dus door naar de finale.

De finale van de winnaarsronde werd daarmee een strijd tussen het partuur bestaande uit Jetse Steigenga, Hans van Swinden Koopmans en Erik Westra en het partuur bestaande uit Chris Lemke, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis. Mede door blessureleed binnen het partuur van Jetse Steigenga, maar zeker ook door het zeer goede kaatsen van het partuur van Chris Lemke werd dit een zeer eenzijdige partij die op 5-1 en 6-6 werd beslist in het voordeel van Chris Lemke c.s. Over de hele dag bezien een zwaar bevochten, maar verdiende overwinning.

In de finale van de verliezersronde stonden het partuur bestaande uit Gert Jan Jorna, Lisanne Leijenaar en Leon Bekema en het partuur bestaande uit Eugène Rosenau, Grietje Yska en Anneke Tuinenga (het Diekjepartuur) tegenover elkaar. Eugène en zijn maatjes staken flink wat energie in deze partij, maar konden toch niet verhinderen dat het partuur Gert Jan Jorna c.s. deze partij overtuigend naar zich toe trokken. Op 5-2 en 6-6 viel hier de laatste slag.

Aan het einde van deze fijne en vlot verlopen kaatsdag, die ’s middags ook nog eens in heerlijke zonneschijn kon worden verkaatst, bedankte “dagvoorzitter” Roel Venema de sponsor en de diverse vrijwilligers voor hun bijdrage aan de organisatie van deze partij. Daarna reikte hij de prijzen uit aan de volgende prijswinnaars:

1e prijs                                          : Chris Lemke, Rutger Vallinga, Hendrik Bouwhuis
2e prijs                                          : Jetse Steigenga, Hans van Swinden Koopmans, Erik Westra
3e prijs                                          : Femke Folkerts, Ferdinand van der Zee en Cor Jacobsen
1e prijs verliezersronde      : Gert Jan Jorna, Lisanne Leijenaar, Leon Bekema
2e prijs verliezersronde      : Eugène Rosenau, Grietje Yska, Anneke Tuinenga

Het was een zeer geslaagde afsluiter van het veld kaatsseizoen 2018 in Bolsward.

Scroll naar boven