Earrebarre wint

De opening van het kaatsseizoen in Bolsward was traditioneel met de wedstrijd tegen Den Haag. Dit keer op 25 april 2015. De vereniging daar heeft als naam ‘De Earrebarre’. Dit keer waren onze gasten uit Den Haag de sterkste afdeling. Maar zat aan deze overwinning niet een klein smetje? Natuurlijk! De mannen uit Den Haag zijn verbaal veel sterker dan onze kaatsers. Laten we het maar Haagse Bluf noemen. En we werden voor de wedstrijd al deels uitgeschakeld door de ‘Haagse kakkers’, een taartje met een slaapmiddel? En wat een leden heeft die Haagse vereniging. Kijk eens naar de namen.

Goed de wedstrijd. De eerste partij werd van Haagse zijde gekaatst door Chris Anema, Gert-Jan Meekma en Harm Jilderda  en van Bolswarder kant door Hendrik Bouwhuis, Leon Bekema en Sander Bruinsma. De mannen uit Bolsward lieten zich van hun goede kant zien door de ‘Hagenezen om útens’ met 5-5 en 6-2 te verslaan. Niets liet dan ook een overwinning voor de Bolswarders in de weg te staan.

De volgende partij werd een prooi voor ‘De Earrebarre’ . Arjen Staphorsius, Marcus Frietema en Jan-Rinze Visser waren met 5-5 en 6-2 te sterk. Werner Draaisma, Feikje Bouwhuis en Anno Eisma kwamen nog wel sterk terug na een 5-1 achterstand, maar dit mocht niet baten gezien de resultaten in het beslissende eerst.

Anneke van Popta, Cor Knol en Johan Bekema gingen tegen Gerben Bootsma, Peter Veldman en Simon van der Gaat met 5-2 en 6-4 het schip in. De tussenstand: 2-1 voor de bluffers.

Gelukkig wisten Piet van Zuiden, Joop Damsma en Gerard Ypma met 5-3 en 6-6 te winnen van Hielke Venema, Wybe van Ommen en Jentsje Deelstra, waardoor de stand weer gelijk werd getrokken. Alles kwam dus aan op de laatste partij.

Den Haag met de verbaal sterke Richard Beukema gesteund door Arjen Hettinga en Michelle Bruinsma wint nipt te winnen van Anneke Tuinenga, Sander Bruinsma en Johan Bruinsma (5-5 en 6-2). De Hagenezen kwamen hierdoor op een 3-2 voorsprong en aangezien dit de laatste partij was van de dag ging de overwinning naar Den Haag.

Ondanks alles willen we de heren en dames uit de Hofstad met hun overwinning feliciteren en zien al uit naar de confrontatie in 2016. Revanche!

Scroll naar boven