Federatie W-B-W te gast in Bolsward

Zaterdag 10 juni was het Federatiedag bij Bolsward. Er werd gekaatst in zes categorieën. De uitslagen waren als volgt:

 

Meisjes welpen:

De welpen meisjes kaatsten in een poule, omdat er slechts vier parturen meededen. Slechts één van de vier parturen wisten al hun drie wedstrijden te winnen. Dat waren Brecht Renema (Heeg) en Marit Steigenga (Bolsward). Zij gingen dan ook met de kransen naar huis. Tweede werden Maud van der Veen en Fenna Cuperus. Zij kwamen tot 18 punten.

 

Jongens welpen:

Bij de jongens welpen stonden 8 parturen op de lijst. De prijzen gingen naar:

1ste prijs:                Tijmen Bijlsma (Bolsward) en Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra);

2de prijs:                Silvan Elzinga (Bolsward) en Jurre Bosch (Arum);

1ste verliezers:     Edwin Arjen Yska (Bolsward) en Sander Kuipers (Arum).

Tijmen en Kyano wonnen de finale 5-1 en 6-2.

 

Meisjes pupillen:

In deze categorie deden 7 parturen mee. De prijzen gingen naar:

1ste prijs:                Ellen de Jong en Nynke Kuipers (beiden Workum);

2de prijs:                Hilde Stremler (Exmorra) en Jellie van Abbema (Schettens);

1ste verliezers:     Judith Cuperus (Nijland) en Mare Michelle Galema (Workum).

Ellen en Nynke wonnen met 5-1 en 6-2 de finale van de winnaarsronde.

 

Jongens pupillen:

Hier stonden 6 parturen op de lijst. De jongens waren verdeeld in twee poules en de winnaars van de poules kaatsen om de prijzen:

1ste prijs:                Douwe de Jager (Workum) en Joop Groenveld (Bolsward);

2de prijs:                Marc Okkema (Witmarsum) en Marc Jorna (Arum)

De beslissing viel pas op 5-5 en 6-6.

 

Schoolmeisjes:

Bij deze categorie deden 8 parturen mee. Er moest worden bijgeloot zodat het toch nog een lange dag werd. De prijzen gingen naar:

1ste prijs:                Femke Folkerts (Bolsward) en Frieda Hofman (Hommerts);

2de prijs:                Noa Elzinga (Bolsward) en Lieke Steigenga (Exmorra);

1ste verliezers:     Rixt Blanke (Bolsward) en Lynette Ypeij (Witmarsum).

De finale werd met 5-2 en 6-4 beslist. Vermeldenswaard is nog dat Frieda werd bijgeloot. Zij verloren de eerste partij nog na een 5-0 voorsprong (samen met Emma Lok).

 

Schooljongens:

In deze categorie deden 11 parturen mee. De prijzen waren voor:

1ste prijs:                Dietmer Kuperus (Bolsward) en Michel Hendriks (Balk);

2de prijs:                Sil Nota (Workum) en Stefan Yska (Bolsward);

3de prijs:                Pieter Breeuwsma (Nijland) en Julian Kuipers (Workum);

1ste verliezers:     Jari Visser (Witmarsum) en Xander van Berkum (Makkum);

2de verliezers:     Jurjen Fokkema (Harlingen) en Christiaan Wijnia (Bolsward).

Dietmer en Michel wonnen de finalepartij 5-4 en 6-2.

 

 

 

 

 

Scroll naar boven