Federatie W-B-W in B(olsward)

11 juni de Federatiepartij in Bolsward. De partij liep niet zo goed af. Wij, in Bolsward, zullen ons volgend jaar eerst wel eens bedenken of we weer zo’n partij voor jullie, de kaatsers, organiseren.

Jullie, en dan vooral de jongens, hebben er een grote bende van gemaakt! Heeft het zin om jullie schoenen in de kleedkamer tegen de wanden uit te kloppen? Heeft het zin om de prullenbakken met water te vullen? We hebben een gat moeten graven om de bende in te storten. Heeft het zin om jullie meegenomen broodjes in de prullenbak met water te gooien (sommige broodjes zaten nog in het plastic)? Heeft het zin om broodjes in de goot te gooien die is bestemd om de voeten te wassen? Gaan jullie dat thuis ook doen? Ik hoop het wel, want dan hoeven wij het niet meer op te ruimen en is de ‘lol’ om dit bij ons te doen er al af. Werkelijk schandalig! Volgend jaar dan maar geen partij in Bolsward! En dat hebben jullie dan aan jullie zelf te danken.

Vanaf vandaag zullen we bij elke wedstrijd elk uur de kleedkamers inspecteren. Is het een bende? Dan maken jullie zelf de kleedkamer schoon. Zo niet? Dan staken we de wedstrijd en worden er ook geen prijzen uitgereikt. Ook niet aan degenen die al een prijs hebben gewonnen.

 

Kaatsen

Dan het kaatsen. Over het algemeen werd er leuk en sportief gekaatst. Wel had de deelname wat beter kunnen zijn, maar dat wijten we maar aan de Luchtmachtdagen.

Welpen jongens en meisjes

Een niet zo spannende finale uit een lijst van 10 parturen. Het waren Remco Yska (Bolsward) en Luuk Zwaagstra (Makkum) die met de kransen naar huis gingen. Zij wonnen in de finale van Douwe de Jager (Makkum) en Laura Poelmans. Over de uitslag hebben het niet meer. Verder was er nog een derde prijs voor Mirthe Joustra (Lollum) en Hidde Reitsma (Exmorra).

In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Douwe Faber (Pingjum) en Menno Deelen (Nijland). Zij waren met 5-2 en 6-4 te sterk voor Roger Feenstra (Bolsward) en Ymke van der Brug (Schettens).

Pupillen jongens

De kransen gingen naar Johannes Bouma (Lollum) en Kees Bekema (Bolsward). Zij waren in de finale met 5-2 en 6-4 te sterk voor Jetse Hofstra (Nijland) en Ditmer Deinum (Workum). In de finale van de verliezersronde ging de prijs met 5-2 en 6-4 naar Nick Visser (Witmarsum) en Ewout Buma (Schettens). De premie was voor Stefan Yska (Bolsward) en Rutger Veenstra (Nijland).

Pupillen meisjes

Net als bij de jongens pupillen waren er bij de meisjes pupillen ook 7 parturen. Met 5-1 en 6-6 wonnen Albertina Groen (Makkum) en Jellie van Abbema (Schettens) van Bente Miedema (Workum) en Yrsa Dijkstra (Makkum). De finale van de verliezersronde werd een prooi voor Judith Bosch (Arum) en Elke de Witte (Makkum). Zij wonnen met 5-1 en 6-2 van Femke Kuiper (Allingawier) en Marten Gerbrandy (Nijland).

Schoolmeisjes

De kransen ging met 5-2 en 6-2 naar Iris Cuperus (Nijland) en Lisanne Leijenaar (Bolsward). De premie was hierdoor voor Trynke Feenstra (Exmorra) en Mirna Feenstra (Bolsward). De finale in de verliezersronde werd gewonnen door Evelien Boonstra (Hichtum) en Esther Cuperus (Nijland). Zij wonnen nipt, met alles aan de telegraaf, van Anna Brouwer (Arum) en Magriet van der Brug (Schettens).

Schooljongens

De eerste prijs in de verliezersronde was voor Keimpe Dijkstra (Pingjum) en Geale Veenje (Lollum). Zij wonnen met 5-5 en 6-6 van Dietmer Kuperus (Bolsward) en Jacco Tolsma (Exmorra), omdat de bal net 5 centimeter voor de voorlijn neerkwam.

De kransen gingen naar Jari Visser (Witmarsum) en Jelle Jon Bouwma (Bolsward). Zij stonden heel lang een heel eind voor. Langzaam maar zeker kwamen Yoram Elzinga (Bolsward) en Klaas Hibma (Witmarsum) terug. De partij eindigde op 5-4 en 6-6 toen de bal net voor de voor de voorlijn neerviel.

Er was nog een derde prijs voor Tjipke van Goslinga (Schettens) en Jorn Hofstra (Witmarsum).

 

DSC_3566 DSC_3567 DSC_3568 DSC_3569 DSC_3571 DSC_3572 DSC_3574 DSC_3575 DSC_3579 DSC_3588 DSC_3595 DSC_3596 DSC_3599 DSC_3602 DSC_3606 DSC_3608 DSC_3609 DSC_3610 DSC_3611 DSC_3612 DSC_3616 DSC_3620 DSC_3628 DSC_3633 DSC_3634 DSC_3635 DSC_3637 DSC_3643 DSC_3644 DSC_3645 DSC_3646 DSC_3647 DSC_3650 DSC_3651 DSC_3652 DSC_3655 DSC_3663 DSC_3664 DSC_3671 DSC_3673 DSC_3674 DSC_3686 DSC_3689 DSC_3691 DSC_3696 DSC_3699 DSC_3700 DSC_3701 DSC_3702 DSC_3703 DSC_3704 DSC_3707 DSC_3710 DSC_3712 DSC_3713 DSC_3714 DSC_3720 DSC_3723 DSC_3728 DSC_3729 DSC_3732 DSC_3733 DSC_3738 DSC_3739 DSC_3740 DSC_3741 DSC_3747 DSC_3748 DSC_3749 DSC_3750 DSC_3751 DSC_3754 DSC_3758 DSC_3759 DSC_3760 DSC_3761 DSC_3762 DSC_3763 DSC_3764 DSC_3767 DSC_3768 DSC_3769 DSC_3770 DSC_3772 DSC_3775 DSC_3776 DSC_3777 DSC_3779 DSC_3782 DSC_3783 DSC_3785 DSC_3786 DSC_3787 DSC_3788 DSC_3791 DSC_3795 DSC_3796 DSC_3797 DSC_3798 DSC_3799 DSC_3800 DSC_3801 DSC_3802 DSC_3803 DSC_3804 DSC_3806 DSC_3807 DSC_3808 DSC_3809 DSC_3811 DSC_3814 DSC_3817

Scroll naar boven