Federatiewedstrijd Jeugd Regio Súdwest 28 mei 2022

Zaterdagmiddag 28 mei vond op ’t Oordje de Federatiewedstrijd voor de jeugd uit de regio Súdwest plaats. Liefst 91 jeugdige kaats(t)ers stonden op de d.e.l.-lijsten van de diverse categorieën die liepen van de Welpen- tot en met de Jongens­categorie, wel een teken dat het kaatsen in onze omgeving zeker nog wel leeft bij de jeugd. Onder leiding van een aantal vrijwilligers werd door de jeugd fel, maar sportief om de prijzen gekaatst. Het was een geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen zijn:

Welpen Meisjes (7 parturen van 2)

 • 1e prijs:Marrit de Witte, Makkum en Mare Prinsen, Bolsward
 • 2e prijs: Froukje Patricia Blanke, Bolsward en Sanne Elgersma, Makkum
 • 1e prijs verliezersronde: Liv Koops, Makkum en Lieke Captein, Exmorra

Welpen Jongens (9 parturen van 2)

 • 1e prijs: Danny Haarsma, Scharnegoutum en Lennart Wagenaar, Witmarsum
 • 2e prijs: Collin Terpstra, Witmarsum en Egbert Spoor, Witmarsum
 • 3e prijs: Lars Haarsma, Scharnegoutum en Jaring Jan Postma, Waaksens
 • 1e prijs verliezersronde: Dylano van Coevorden, Witmarsum en Jurjen Visser, Makkum
 • 2e prijs verliezersronde: Ids Koopal, Witmarsum en Tymen Bekema, Bolsward

Pupillen Meisjes (8 parturen van 2)

 • 1e prijs: Fenna Steigenga, Exmorra en Lyset Westra, Bolsward
 • 2e prijs: Welmoed Steigenga, Exmorra en Laura Wagenaar, Witmarsum
 • 1e prijs verliezersronde: Sygrid Bosch, Arum en Nynke van der Heide, Arum

Pupillen Jongens (5 parturen van 2)

1e prijs:

Rudmer Koopmans, Kimswerd en Johan van Dijk, Makkum

2e prijs:

Roan van Swinden Koopmans, Exmorra en Steyn Wijbenga, Bolsward

Schoolmeisjes (6 parturen van 2)

 • 1e prijs: Maud van der Veen, Arum en Ylza Wijbenga, Bolsward
 • 2e prijs: Minke Tjalsma, Bolsward en Mariska Galema, Bolsward
 • 1e prijs verliezersronde: Marit Steigenga, Exmorra en Brecht Stegenga, Easterein

Schooljongens (7 parturen van 2)

 • 1e prijs: Niels Stoker, Witmarsum en Ivan Sverre Drost, Exmorra
 • 2e prijs: Teun Westgeest, Witmarsum en Stian Rinia, Arum
 • 1e prijs verliezersronde: Edwin Arjen Yska, Bolsward en Hidde Reitsma, Exmorra

Jongens (6 deelnemers, individuele prijzen)

 • 1e prijs (ex aequo) Tymen Bijlsma, Bolsward en Kevin Kamsma, Workum

Beide kaatsers 2 partijen gewonnen met dezelfde scores, ook de punten in het laatst verkaatste eerst waren gelijk.

Scroll naar boven