Feestpartij jeugd 10 en 11 juli 2019


Ook de jeugd is in het Boalserter Keatswykein weer aan het kaatsen geweest. Op woensdag 10 juli was er een vrije formatiepartij voor de jeugd van 14 tot 16 jaar en op donderdag 11 juli mocht de rest van de (jongere) jeugd aan de bak!

Op 10 juli waren er 5 vrije formatie parturen die streden op de krans. Tenminste, dat dachten wij als jeugdcommissie, tot Stefan Yska en Christiaan Wijnia ook op het kaatsveld kwamen, maar niet op de lijst stonden. Snel opgelost, lijst om en kaatsen maar! Alle parturen, totaal 16 kaatsers, mochten drie keer aan de bak. Er werd erg leuk en fanatiek gekaatst. Daarnaast letten Idske en fantastisch assistent Femke op speciale ballen. Alleen de nummers 1 kregen een krans, maar iedereen ging weg met een prijs! Aan het eind van de avond was er wel een overtuigend sterkst partuur en zij mochten dan ook de krans in ontvangst nemen. Dit waren Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Marten Leijenaar.

Op 11 juli stroomde het kaatsveld vol met jeugd.

6 parturen hadden zich in de vrije formatie opgegeven, dit waren schooljeugd en wat pupillen. Er werd in 2 poultjes fanatiek gekaatst en nadat de poules waren uitgekaatst, kon de finale tussen Remco Yska, Tjitte Reitsma en Jurre Reitsma tegen Tymen Bijlsma, Silvan Elzinga en Daan Kooistra los barsten. Hierin bleken Remco, Tjitte en Jurre iets te sterk en zij wonnen de krans!

Bij de pupillen waren er 7 vrije formatie parturen. Ook hierin waren twee poules en de finale was hier tussen Marit Steigenga, Ylza Wijbenga en Liset Feenstra tegen Ilona Palsma, Mariska Galema en Fenna Cuperus. Partuur Steigenga nam een comforabele voorsprong van 4-1, maar toen kwam bet partuur van Palsma op dreef en won de partij met 5-4 en 6-0. Ilona, Mariska en Fenna kregen de krans.

Bij de welpen waren 4 partuur, zij mochten allemaal een ker tegen elkaar kaatsen. Hier waren twee partuur duidelijk de sterksten. 2e waren geworden Naomi Ykema en Elbrich Ouderkerken met 15 punten. Eerste werden, met 21 punten Stijn Wijbenga en Rosanne Velting!

Tijdens het kaatsen werden verschillende prijzen weg gegeven, voor een bovenslag, een zitbal, een kaats voorbij, wie het eerst het hek van de speeltuin aantikte, een kwaadslag, wie het snelst 2 koprollen had gemaakt, enz.

De kabouters kaatsten het beginnersspel. 1 vaste kaats, iedereen op de beurt 1 heel eerst opslaan. Dit wordt bij de kabouters als heel leuk ervaren, leuker dan een spelletjesronde, want dit lijkt al op echt kaatsen! 6 partuur, dus 5 keer kaatsen, ze mochten aan de bak! Het liep erg mooi en vlot. Elke kabouter kreeg een mooie beker en de winnaars uiteraard een prachtige krans. Deze ging naar het ijzersterke partuur van Elias van der Zee en Froukje-Patricia Blanke, zij hadden al hun partijen gewonnen en dus 35 punten!

Al die prijzen en bekers waren niet mogelijk zonder onderstaande sponsoren. Hartelijk bedankt!

Rijwielhandel De Kroon

Sikma

Bij Pimpé

Sake Store

DA drogist

Pracht en Ambacht

Miedema’s Lunchroom

Sport2000 AP van der Feer

Ossenkop

Etos

Restant shop

Primera

EP Mensonides

Scroll naar boven