Finale juniorencompetitie heren in Bolsward

Op vrijdagmiddag 26 september was het dan zover. De finale van de juniorencompetitie in Bolsward. Gelukkig voor de kaatsers was de ergste warmte wat uit de lucht. We zagen zelfs mensen die de jas aan hadden getrokken en de lange broeken waren terug op het kaatsveld.

Dikke prijzen waren er te verdienen. Niet alleen kregen de winnaressen van deze middag de prijs van € 90,00 per persoon; daarnaast was er nog het gebruik voor een half jaar van een leaseauto. De meeste vrijdagmiddagen valt er minder te verdienen.  In samenwerking met het PC Selskip, Autobedrijf Haaima Hylkema en FGD Lease is dit prijzenpakket mogelijk gemaakt.

Voor deze finale hadden zich 24 heren geplaatst. Zij werkten een gewone lijst af.

De finale ging tussen de parturen Jasper Jager, Verry van der Meer en Rick Minnesma tegen Paul Dijkstra, Hessel Postma en Thomas Dijkstra. Wat er aan de hand was met partuur Jager valt niet te bevatten. Misschien kwam het door de zware halve finale, maar ze waren geen schim meer van de voorgaande twee partijen. Met 5-0 6-6 werd partuur Jager naar het tweede geld van € 60,00 verwezen.

De latere winnaars kwamen in de finale door in halve finale gemakkelijk met 5-1 6-6 te winnen van Jari Visser, Klaas Gerrit Meulenaar en Jelmer Miedema. In de eerste omloop moest partuur Dijkstra wel flink aan de bak. Jan-Tymen Eisma, Jordy Mossel en Stefan van der Meer lieten pas los toen beide partijen 5 eersten hadden. Met 6-0 in het laatste eerst trok partuur Dijkstra aan het langste eind.

De latere premiewinnaars hadden ook in de eerste omloop een zware partij. Germ Epema, Jacob Klaas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot gaven zich pas op 5-5 6-2 gewonnen. Ook de halve finale ging voor partuur Jager moeizaam. Christiaan Stremler, Gerben Jelke Gerbrandy en Steven Koster bleven lang bij en lieten zich pas op 5-5 6-2 verschalken.

De Koningscommissie was unaniem. Hessel Postma werd tot Koning benoemd.

Volledige uitslag:

1ste prijs:  Paul Dijkstra (Bitgum), Hessel Postma (Winsum) en Thomas Dijkstra (Berltsum)

2de prijs:   Jasper Jager (Dronryp), Verry van der Meer (St.-Jabik) en Rick Minnesma (Dronryp)

3de prijs:   Christiaan Stremler (Exmorra), Gerben Jelke Gerbrandy (Warns) en Steven Koster (Tzum)

3de prijs:   Jari Visser (Witmarsum), Klaas Gerrit Meulenaar (Baard) en Jelmer Miedema (Goutum)

Scroll naar boven