Gerde en Iris winnen in Bolsward

De eerste wedstrijd van 2017 van de schoolmeisjes in KNKB-verband werd in Bolsward verkaatst. Na een minuut stilte voor het overlijden van het erelid van de vereniging Bolsward, Koos van der Veen, kon de wedstrijd onder ideale weersomstandigheden beginnen. De wedstrijd werd een prooi voor Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum). Zij wonnen in een finale die nooit spannend werd met 5-1 en 6-2 van Larissa Smink (Makkum) en Anne Galama (Tjerkwerd).

Iris en Gerde kwamen in de finale door in de eerste omloop te winnen met 5-1 en 6-0 van Famke Zijlstra (Bolsward) en Ilse Iedema (St.-Annaparochie). In de tweede omloop werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Sigrid Post (Sexbierum) en Foke Jil Bakker (Tersoal). In de derde omloop werden  Geertje Bijlsma (Wouterswoude) en Marije Bodde met een schone telegraaf van het veld geblazen. Met een staand nummer werd de finale bereikt.

Galama en Smink hadden wat meer moeite de finale te bereiken. In de eerste omloop werd gemakkelijk gewonnen van Tara Brit van der Meulen (Raerd) en Mirna Feenstra (Bolsward) met 5-0 en 6-2. Tegen Baukje Heeringa (Reduzum) en Ilse Zwaagstra (Makkum) werd met 5-2 en 6-6 gewonnen.  Tegen Jessie Rekker en Marije Kuperus (beiden Bolsward) moest alles uit de kast. Rekker c.s. hadden lange tijd de leiding in de partij, maar moesten op 5-5 en 6-2 toch hun meerdere erkennen. In de halve finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Chantal de Witte (Makkum) en Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden). Van de finale is het verhaal al verteld.

De prijzen in de winnaarsronde bestonden uit zilveren hangertjes en in de verliezersronde uit geldprijzen.

Volledige uitslag winnaarsronde:

1ste prijs:              Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum);
2de prijs:               Larissa Smink (Makkum) en Anne Galama (Tjerkwerd);
3de prijs:               Chantal de Witte (Makkum) en Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden).

Verliezersronde:

1ste prijs:              Marlies Bonnema (Winsum) en Esther de Vries (Berltsum);
2de prijs:               Ester Cuperus (Nijland) en Judith Zuidema (Sexbierum);
3de prijs:               Nienke de Haan (St.-Annaparochie) en Senne Idsardi (Dronrijp).

Scroll naar boven