Gouden ballen naar Exmorra, Dronryp en Lollum

Zondag 15 augustus stond in Bolsward weer de gouden ballenpartij, een door-elkander-lotenkaatswedstrijd voor KNKB meisjes pupillen, op het programma. De eerste prijs, zowel in de A- als B-klasse, waren gouden kaatsballen. De overige prijzen bestonden uit HEMA-bonnen.

A-klasse

In de A-klasse gingen de gouden ballen naar Lollum. Jeldou Koopmans en Britt Joustra wonnen al hun drie partijen en kwamen zo op 21 punten. De tweede prijs ging naar Wieke Schaap (Turns) en Maud Scheffer (Sexbierum). Zij wonnen twee partijen en verloren er eentje met 5-1. Ze behaalden net een puntje meer dan het partuur van Rikst Grijpstra en Fenna Cuperus.

B-klasse

De B-categorie kaatste een gewone lijst met verliezersronde. Op die lijst 16 parturen.

De verliezersronde werd een prooi voor Lieke Tuinier (Makkum) en Anne-Rixt Bakker (Tersoal). Zij wonnen met 5-2 6-0 de finale. In de verliezersronde was er een prijs te behalen.

In de winnaarsronde gingen de beide derde prijzen naar Michelle Sijtsma (Wetzens) en Jildou de Vries en de formatie van Dianne de Jong (Wommels) en Amber Goedbloed (Turns). Partuur Sijtsma verloor in de halve finale met 5-1 van de latere premiewinnaars. Partuur De Jong moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in de latere winnaars (5-3).

Ja en dan de finale. Marit Steigenga (Exmorra) en Karina Mollema (Dronryp) gingen met de gouden ballen naar huis. In de finale waren zij duidelijk sterker dan hun opponenten Brecht Grovestein (Winsum) en Elina Schotanus (Harich). Steigenga en co wonnen met 5-3 en 6-0.

Scroll naar boven