Gouden ballen naar Ilse Marije en Marsha

Op 19 augustus organiseerde kv Bolsward voor de tweede keer dit seizoen een KNKB-wedstrijd voor meisjes pupillen. Dit keer was het een d.e.l.-wedstrijd verdeeld in een A- en B-klasse.

In de B-klasse waren er 8½-partuur. Dus een winnaarsronde en een verliezersronde. De prijs in de verliezersronde ging naar Ilse Kooistra (Raerd) en Selma van der Wal (Menaam). Zij wonnen in de finale van de verliezersronde met 5-4 en 6-6 van Inge Blanke (Bolsward) en Ellen de Jong (Workum). Voor Ilse was de winst heel bijzonder. Zij verloor in de eerste omloop, werd in de verliezersrond bijgeloot bij partuur 1. Deze partij verloor zij. Toen werd ze opnieuw bijgeloot en kwam weer bij haar eerste maat terecht.

In de winnaarsronde ging de prijs naar Monique Postma (Winsum) en Dido Iedema (Winsum). Zij wonnen in de finale van de winnaarsronde met 5-4 en 6-2 van Jelly Hiemstra (Menaam) en Judith Cuperus. De derde prijs was voor Marrit de Groot (Raerd) en Elbrich Kooistra (Loënga). Zij verloren in de halve finale van latere premiewinnaar met 5-2 en 6-2.

De A-klasse was voornamelijk voor de tweede prijs een spannende aangelegenheid. De eerste prijs was voor Marsha Boersma (Stiens) en Ilse Marije van Beem (Dronryp). Zij wonnen al hun drie partijen. De tweede prijs ging naar Noa Elzinga (Bolsward) en Gerbrich Koster (Tzum). Zij wonnen één partij, verloren er één met 5-5 en 6-2 en verloren er één met 5-4 en 6-2. Zij behaalden 16 punten voor en 14 tegen. Femke Alberda en Lisanne Scharringa kwamen tot 16 punten voor en 17 tegen.

Scroll naar boven