Haagse Hopjes verslaan Boalserter Oaljekoeken in Tweekamp

In 2020 en 2021 kon door de bekende reden de jaarlijkse Tweekamp tussen parturen van de kaatsverenigingen uit Den Haag en Bolsward niet plaats vinden, maar dit jaar mochten we dan eindelijk weer eens de (kaats)degens kruisen. Zaterdag 23 april betraden parturen van beide verenigingen het door het nieuwe maaiduo “Murk en Durk” geprepareerd biljartlaken van het aloude kaatsveld ’t Oordje.

Het werd een glorieuze middag voor de Haagse hopjes, want voor het eerst in jaren wisten de parturen van Keatsferiening “De Earrebarre” uit Den Haag de Tweekamp weer eens te winnen en dat ook nog met zeer overtuigende cijfers. Van de 6 gespeelde partijen wisten de mannen en vrouwen van “De Earrebarre” er maar liefst 5 in hun voordeel te beslissen. Voor de winnaars leverde dit eeuwige roem, een krans voor de voorzitter, gratis consumpties voor de kaats(t)ers en een welverdiend en sportief applaus van tegenstanders en publiek op.

Al met al een ontspannen kaatsmiddag op ’t Oordje waarbij de kaats(t)ers en het publiek bovendien konden genieten van een heerlijk zonnetje en alleen de  zeer krachtige wind soms voor problemen zorgde bij diverse opslagers. De Keatsferiening “De Earrebarre” feliciteren wij van harte met de behaalde zege. Volgend jaar hopen wij de Tweekamp weer te kunnen organiseren.

Alvast oant sjen op ’t Oordje!           

Scroll naar boven