HEMA KNKB Heren hoofdklasse Bolsward

Zondag 14 juli traden de heren hoofdklassers aan in Bolsward. Het was het slotstuk van het Bolswarder Keatswykein.

Met 10 parturen op de lijst was het de vraag of de formatie van Gert Anne van der Bos de prijs in Bolsward zou pakken of zou het toch een ander partuur zijn. Om met de deur in huis te vallen werd het een ander partuur. De formatie Van der Bos sneuvelde in de partij om de premie of niets tegen het gelegenheidspartuur, als gevolg van een tweetal blessures, van Enno Kingma, Ane Jan Anema en Daniël Iseger. Van der Bos & co stonden in deze partij met 4-1 voor, maar toen Anema en Iseger van plaats wisselden in het perk waren Gert Anne van der Bos en zijn maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Kingma beëindigde de partij op 4-5 6-6 door een onverwerkbare bal te plaatsen op Tjisse Steenstra. Een verrassende ontwikkeling temeer Iseger als trainer actief is bij partuur Van der Bos.

De andere finalist was de formatie Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Zij waren in de halve finale te sterk voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De opslager van dit laatste partuur was in de halve finale het pad helemaal kwijt. Met zoveel opslagmissers verdien je het ook niet om te winnen.

De finale, voorafgegaan door de opkomst van de kaatsers met de jeugd van kv Bolsward, werd nooit een echte wedstrijd door het grote aantal gemiste opslagen van Kingma. Met 5-2 6-2 ging de formatie Marten Bergsma met de vleermuis-shirts naar huis.

Na afloop werd Hans Wassenaar met miniem verschil gekroond tot koning van de partij (8 punten). Marten Bergsma kreeg 7 punten van de koningscommissie. Wassenaar kreeg dan ook de Familie Lunter Bokaar voor een jaar mee naar huis.

Hoe verging het onze enige Bolswarder deelnemer Thomas van Zuiden? Zijn formatie (met Allard Hoekstra en Jelte Pieter Dijkstra, wonnen in de eerste omloop met 5-2 6-4 van Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten, maar moesten in de tweede omloop het onderspit delven tegen de later winnaars (3-5 2-6).

Het Bolswarder Keatswykein was over het geheel gezien een geslaagd evenement. Donderdags bijna 70 kinderen op het veld, op de dames hoofdklasse excelleerden de beide toppers van het moment (Marit Zeinstra en Manon Scheepstra), aan de pupquiz deden maar liefst 100 deelnemers mee, op de SWF-partij stonden meer dan 50 parturen in het veld en op de zondag was de grote verrassing dat de formatie Gert Anne van der Bos zonder een prijs naar huis ging.

Dit alles is natuurlijk alleen maar mogelijk met de inzet van een flink aantal vrijwilligers en de financiële bijdragen van sponsoren. Hiervoor onze hartelijke dank!

Volledige uitslag:

  • 1ste prijs:  Marten Bergsma (Minnertsga), Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar (Leeuwarden);
  • 2de prijs:  Enno Kingma (Leeuwarden), Ale Jan Anema (Grou) en Daniël Iseger (Goutum);
  • 3de prijs:  Bauke Triemstra (St.-Jabik), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).

Foto’s gemaakt door Martin de Jong (Fotopersburo) zijn HIER te vinden.

De volgende foto’s zijn van Henk Bootsma:

Enkele foto’s van Martin de Jong:

Scroll naar boven