Heren hoofdklassepartij naar Gert Anne, Teake en Tjisse

Na twee moeizame partijen ging de winst in Bolsward naar Gert Anne van der Bols, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De koningscommissie was eensgezind. De 3 keer 3 punten gingen naar Tjisse Steenstra die daarmee zijn koningstitel van 2017 prolongeerde.

Moeizaam ging het niet in de finale. In een vlotte partij ging na een 1-0 achterstand de volgende zes eersten naar partuur Van der Bos. Op 5-1 en 6-0 miste op opslager Bauke Triemstra het perk.

Volledige uitslag:

  1. ste:    Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.
  2. de:    Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra
  3. de:    Enno Kingma, Renze P. Hiemstra en Hans Wassenaar.

 

Bolsward 2018 in cijfers:

1.Elgar Boersma, Hyltje Bosma en Hendrik Bouwhuis – 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 2-6; 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa – 4. Daniël Iseger, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer – 6. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten 1-5 en 2-6; 7. Evert Pieter Tolsma, Pier Piersma en Haije Jan Nicolay – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 4-5 en 2-6; 9. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 10. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 0-5 en 2-6; Tweede omloop: 2. Enno Kingma c.s. – 3. Remmelt Bouma c.s. 5-3 en 6-4; 6. Auke Boomsmam c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 4-6; 10. Bauke Triemstra c.s. blijven staan; Halve finale: 10. Bauke Triemstra c.s. – 2. Enno Kingma c.s. 5-3 en 6-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. blijven staan; Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 10. Bauke Triemstra c.s. 5-1 en 6-0.

(tekst: www.kaatsen.nl)

Een filmpje van de opkomst voorafgaande aan de finale:

De foto’s zijn van Henk Bootsma, José Siemensma en Lammert Leeuwen.

 

Scroll naar boven