Het K.N.K.B.-prijzen journaal editie 3

Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 3 (30 mei tot en met 18 juni 2023)

In de periode van dinsdag 30 mei tot en met zondag 18 juni hebben leden van onze vereniging alweer veel successen kunnen boeken op K.N.K.B.-wedstrijden. In editie 3 van het K.N.K.B.-prijzenjournaal zetten we de in deze periode gewonnen prijzen weer even op een rij. De volgorde in dit overzicht is van jong naar oud.

 

WELPEN MEISJES

De Welpen Meisjes wonnen ook de derde afdelingswedstrijd van het seizoen, alsmede 1 individuele prijs. Jammer dat in deze klasse nog geen NK wordt gehouden, want dat Bolsward dan de grote favoriet zou zijn is duidelijk.  

Froukje Patricia Blanke

1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling

Rianne Cuperus

1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling

2e prijs Hartwerd Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse

Lyset Westra

1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling

PUPILLEN MEISJES

Lyset Westra was in deze periode de enige die in deze categorie een prijs wist te winnen, maar dat was dan wel weer een 1e prijs.

Lyset Westra

1e prijs Morra-Lioessens Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse

PUPILLEN JONGENS

Daniël de Boer (lid uit Tjerkwerd) wist ook in deze periode een 1e prijs te winnen.  

Daniël de Boer

1e prijs Morra-Lioessens Pupillen Jongens d.e.l. B-klasse

SCHOOLMEISJES

In deze categorie wonnen onze deelnemende leden in deze periode in totaal 6 prijzen op een K.N.K.B.-wedstrijd. Het was spijtig dat er op de NK voor schoolmeisjes vooral door eigen fouten in de eerste omloop werd verloren van het thuis kaatsende Sexbierum, maar dat kan ge­beuren. Gewoon door blijven gaan met het kaatsen op de K.N.K.B.-wedstrijden, er kunnen nog heel veel prijzen worden binnen gesleept.   

Fenna Cuperus

2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling

3e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Minke Tjalsma

2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling

3e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Tessa Westra

1e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Oudebildtzijl Schoolmeisjes afdeling

SCHOOLJONGENS

Onze schooljongens wisten in deze periode 2 prijzen in de wacht te slepen, beide tijdens dezelfde d.e.l. wedstrijd in Wieuwerd. Op het NK werd in de tweede omloop verloren van het partuur van Achlum. Te veel opslagmissers zorgden er voor dat een plaats in de derde omloop geen moment in beeld kwam.

Jonathan de Boer

2e prijs Wieuwerd-Britswerd Schooljongens d.e.l.

Allon Elzinga

3e prijs Wieuwerd-Britswerd Schooljongens d.e.l.

 

MEISJES

Onze meiden slaagden er in deze periode in om 2 afdelingswedstrijden te winnen, met als onbetwist hoogtepunt natuurlijk de winst op het NK in Tzummarum op zaterdag 10 juni. Op onze website is een verslag te vinden van het verloop van het NK. Inge Blanke, Noa Elzinga en Minke Tjalsma schreven die dag geschiedenis voor onze vereniging.   

Inge Blanke

1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)

1e prijs Akkrum Meisjes afdeling

Noa Elzinga

1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)

1e prijs Akkrum Meisjes afdeling

Minke Tjalsma

1e prijs Tzummarum Meisjes afdeling (NK)

1e prijs Akkrum Meisjes afdeling

JONGENS

Ons afdelingspartuur in deze categorie lukte het net niet om de prestatie van de meisjes te evenaren. Op het NK in St. Annaparochie dat ook op zaterdag 10 juni plaatsvond, werd op 5-5 en 6-6 verloren van het partuur uit Dronrijp. Jurre Reitsma, Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga waren er dus heel dichtbij. Op onze website is een verslag te vinden van het ver­loop van dit NK (is te vinden in het verslag over het succes van de meisjes). Ook hier geldt: gewoon door blijven gaan met kaatsen op de K.N.K.B.-wedstrijden, er komen nog prachtige wedstrijden aan (o.a. de Freule) en er kunnen nog heel veel mooie prijzen worden gewonnen. Niet on­vermeld mag worden dat onze schooljongen Jonathan de Boer in Pingjum een 3e prijs wist te winnen op de d.e.l.-wedstrijd voor jongens die daar werd gehouden. Een verdienstelijke prestatie. Remco Yska wist ook in deze periode, net als in de vorige periode, een prijs te winnen op een d.e.l.-wedstrijd voor jongens en dat is ook knap.   

JONGENS

Jonathan de Boer

3e prijs Pingjum Jongens d.e.l.

Tymen Bijlsma

2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)

2e prijs Pingjum Jongens afdeling

Silvan Elzinga

2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)

2e prijs Pingjum Jongens afdeling

Jurre Reitsma

2e prijs St. Annaparochie Jongens afdeling (NK)

2e prijs Pingjum Jongens afdeling

Remco Yska

3e prijs Grou Jongens d.e.l. B-klasse

DAMES 1E KLASSE

In deze periode wonnen zowel Rixt (de 3e) als Noa (de 1e) een prijs met hun vrije formatie partuur en dat is niet onbelangrijk voor de ranking bij de dames die uiteindelijk bepaalt wie zich voor de Frouljus PC plaatst.

Rixt Blanke

3e prijs Grou Dames 1e klasse vrije formatie

Noa Elzinga

1e prijs St. Jacobiparochie Dames 1e klasse vrije formatie

HEREN 1E KLASSE

Er zijn in deze categorie in deze periode prijzen gewonnen door de gebroeders Van Zuiden. Een 5-tal leden van onze vereniging heeft een vrije formatiepartuur waarmee ze op de rankinglijst van de K.N.K.B. staan. Uitgangspunt is daarbij natuurlijk uiteindelijk de hoop op plaatsing voor de PC. Later dit jaar zullen we weten of dat is gelukt.

Peter van Zuiden

2e prijs Anjum Heren 1e klasse vrije formatie

2e prijs Berlikum Heren 1e klasse d.e.l.

Thomas van Zuiden

2e prijs Anjum Heren 1e klasse vrije formatie

HEREN 50+

Roel Venema

3e prijs Franeker Heren 50+ d.e.l. B-klasse

TENSLOTTE

De in deze editie niet genoemde categorieën zijn in deze periode geen successen op K.N.K.B.-wedstrijden behaald. De volgende editie ver­schijnt over een maand pas (editie 4, periode 19 juni tot en met 16 juli). Dit onder meer vanwege vakanties. Wij wensen onze leden weer veel kaatsplezier toe in de komende serie wedstrijden.

 

Roel Venema, secretaris bestuur KV Bolsward.

Scroll naar boven