Het K.N.K.B.-prijzen journaal editie 4 (19 juni tot en met 16 juli)

Ook in de afgelopen 4 weken hebben leden van onze vereniging weer de nodige successen geboekt op K.N.K.B.-wedstrijden. In editie 4 van het K.N.K.B.-prijzenjournaal zetten we de in deze periode gewonnen prijzen weer even op een rij. De volgorde in dit overzicht is van jong naar oud.

WELPEN MEISJES

Er gaat werkelijk geen weekend voorbij zonder dat 1 of meer van onze welpen meisjes een prijs weten te winnen. En dan te bedenken dat Lyset Westra, die ook eigenlijk nog in deze categorie mee zou kunnen doen, meestal mee doet in de categorie Pupillen Meisjes (zie hierna). Dit biedt hoop voor de toekomst.

Froukje Patricia Blanke

1e prijs Tzum Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Dronrijp Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Dokkum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse

Rianne Cuperus

1e prijs Dokkum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse

Marit Dijkstra

1e prijs Ysbrechtum Meisjes d.e.l. A-klasse

PUPILLEN MEISJES

Lyset Westra won in deze periode in deze categorie een 1e en een 3e prijs. Nynke Visser (lid uit Burgwerd) sleepte in deze periode een 2e en 3e prijs in de wacht, terwijl Naomi Ykema een 3e prijs wist te winnen. Die 3e prijs werd behaald op de afdelingswedstrijd te Weidum.  

Nynke Visser

2e prijs Marssum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

Lyset Westra

1e prijs Scharnegoutum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse

3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

Naomi Ykema

3e prijs Weidum Pupillen Meisjes afdeling

SCHOOLMEISJES

Onze schoolmeisjes wonnen in deze periode in totaal 4 prijzen op een K.N.K.B.-wedstrijd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Fenna Cuperus enkele weken niet in actie kon komen door een blessure. Zij hoopt er wel bij te zijn als ons schoolmeisjes afdelingspartuur (Fenna, Minke en Tessa) deel neemt aan de Ald Meiers-partij te Hitzum. Dit is in feite een wedstrijd voor meisjes afdelingsparturen, maar onze sterkste meisjes (Noa Elzinga en Inge Blanke) hebben enkele jaren geleden deze partij al gewonnen en mogen daarom niet meer mee doen. Onze school­meisjes mogen hier wel aan mee doen en zijn hiervoor door het bestuur aangemeld. Kunnen ze gelijk even mee maken hoe het daar in Hitzum kaatst tussen al die mensen. Veel succes en plezier toegewenst!    

Fenna Cuperus

2e prijs Lollum-Waaxens Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Minke Tjalsma

2e prijs Blija Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Tessa Westra

2e prijs Hitzum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

3e prijs Lollum-Waaxens Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse

SCHOOLJONGENS

Onze schooljongens Jonathan de Boer en Allon Elzinga wisten in deze periode in totaal 3 prijzen in de wacht te slepen en dat is echt een prima prestatie. In deze categorie staan wekelijks grote ladingen kaatsers op de lijsten en het valt beslist niet mee een prijs te winnen.    

Jonathan de Boer

2e prijs Damwoude Schooljongens d.e.l. B-klasse

2e prijs Deinum Schooljongens d.e.l. B-klasse

Allon Elzinga

2e prijs Damwoude Schooljongens d.e.l. B-klasse

MEISJES

Slechts 3 prijzen werden in deze categorie in deze periode door leden van onze vereniging gewonnen, maar dat is snel verklaard. Meestal doen onze leden uit de meisjescategorie mee aan de dameswedstrijden vrije formatie of d.e.l.

Eline van Dijkhuizen

2e prijs Huizum Meisjes d.e.l. A-klasse

Noa Elzinga

1e prijs Huizum Meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Sexbierum Meisjes uitnodiging d.e.l.

JONGENS

In deze categorie werden minder prijzen gewonnen dan wij gewend zijn. Dit mede door blessures. Onze eerstejaars jongens Tymen, Silvan en Edwin Arjen sleepten wel 1 of meer prijzen in de wacht. De komende tijd maand er veel afdelings­wedstrijden op het programma, wij hopen dat iedereen dan weer fris en fruitig het veld kan betreden en lekker mee kan kaatsen.

Tymen Bijlsma

1e prijs Sexbierum Jongens uitnodiging d.e.l.

2e prijs Winsum Jongens d.e.l. B-klasse

3e prijs Makkum Jongens d.e.l.

Silvan Elzinga

1e prijs Sexbierum Jongens uitnodiging d.e.l.

2e prijs Makkum Jongens d.e.l.

Edwin Arjen Yska

2e prijs Makkum Jongens d.e.l.

DAMES JUNIOREN

In deze periode werd 1 wedstrijd voor de dames junioren gehouden en wel in Bolsward. Ons lid Rixt Blanke wist met haar maten (Iris Veltman, Dronrijp en Anouk Smink, Makkum) deze wedstrijd te winnen. Een mooi succes waar Rixt door haar goede optreden (achterin en voorminst) zeker een steentje aan bijdroeg.

Rixt Blanke

1e prijs Bolsward Dames Junioren d.e.l.

DAMES 1E KLASSE

In deze periode won alleen Rixt een prijs met haar vrije formatie partuur.

Rixt Blanke

2e prijs Hallum Dames 1e klasse vrije formatie

HEREN 2E KLASSE

Er zijn niet overdreven veel wedstrijden heren 2e klasse die doorgang vinden. In de afgelopen periode waren er wel enkele. Zowel Hendrik als Redmer wonnen met hun maten een 2e prijs.

Hendrik Bouwhuis

2e prijs Reahûs-Turns Heren 2e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen

2e prijs Tytsjerk Heren 2e klasse vrije formatie

HEREN 1E KLASSE

Er zijn in deze categorie in deze periode 10 prijzen gewonnen door leden van onze vereniging. De helft daarvan werd gewonnen door Peter van Zuiden. Een 5-tal leden van onze vereniging heeft een vrije formatie­partuur waarmee ze op de rankinglijst van de K.N.K.B. staan. Uitgangs­punt is daarbij natuurlijk uiteindelijk de hoop op plaatsing voor de PC. Enkele van onze leden staan er wat dat betreft op dit moment prima voor in de ranking, maar over enkele weken weten we wie er uit Bolsward op woensdag 2 augustus het Sjûkelân mag betreden met zijn maten.

Hendrik Bouwhuis

2e prijs Peins Heren 1e klasse vrije formatie

Jelle Cnossen

2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling

3e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie

Yoram Elzinga

2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling

Peter van Zuiden

1e prijs St. Annaparochie Heren 1e klasse d.e.l. (koning)

2e prijs Welsrijp Heren 1e klasse vrije formatie

2e prijs Wijnaldum Heren 1e klasse d.e.l.

2e prijs Ried Heren 1e klasse afdeling

2e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie

Thomas van Zuiden

2e prijs Welsrijp Heren 1e klasse vrije formatie

 

HEREN 50+

Jan de Boer

1e prijs Burgwerd Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Anco Elgersma

2e prijs Pingjum Heren 50+ d.e.l.

TENSLOTTE

In de in deze editie niet genoemde categorieën zijn in deze periode geen successen op K.N.K.B.-wedstrijden behaald. Editie 5 (periode 17 juli tot en met 2 augustus) ver­schijnt, als alles naar verwachting verloopt, op de dag na de PC. Veel kaatsplezier toegewenst in de komende weken.

Roel Venema, secretaris bestuur KV Bolsward

Scroll naar boven