Het K.N.K.B.-prijzen journaal, editie 5

Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 5 (17 juli tot en met 6 augustus)

Ook in de afgelopen 3 weken hebben leden van onze vereniging weer de nodige successen geboekt op K.N.K.B.-wedstrijden. In editie 5 van het K.N.K.B.-prijzenjournaal zetten we de in deze periode gewonnen prijzen weer even op een rij. De volgorde in dit overzicht is van jong naar oud.

WELPEN MEISJES/PUPILLEN MEISJES

In deze periode werd “slechts” 1 prijs gewonnen in de categorieën Welpen Meisjes en Pupillen Meisjes, maar dat kwam vooral omdat er 2 weken lang geen K.N.K.B.-wedstrijden waren voor deze categorieën. In Berlikum werden de wedstrijden in deze categorieën afgelast en de week daarna was er voor alle jeugdcategorieën geen programma vastgesteld.

Froukje Patricia Blanke

1e prijs Ferwerd Welpen Meisjes d.e.l.

SCHOOLMEISJES/SCHOOLJONGENS

Ons schoolmeisjes afdelingspartuur (Fenna, Minke en Tessa) nam op zaterdag 22 juli deel aan de Ald Meiers-partij te Hitzum. Dit is in feite een wedstrijd voor meisjes afdelingsparturen, maar onze sterkste meisjes (Noa Elzinga en Inge Blanke) hebben enkele jaren geleden deze partij al gewonnen en mochten daarom niet meer mee doen. Vandaar dat het schoolmeisjes afdelingspartuur mee deed namens de KV Bolsward. Onze meiden lieten in Hitzum zien dat ze uit het goede (kaats)hout zijn gesneden en dat ze het nodige in hun mars hebben. De eerste omloop werd gewonnen van een partuur uit Witmarsum, maar in de tweede omloop werd helaas van het partuur uit Stiens (latere premie­winnaars) verloren. Toch kunnen de meiden trots zijn op de manier waarop zij zich tijdens deze bijzondere partij hebben laten zien. Wij (bestuur en andere leden) zijn in elk geval wel trots op dit partuur.

Individueel werden in deze periode in zowel de categorie schoolmeisjes (door Minke) als de categorie schooljongens (door Allon) “slechts” 1 prijs gewonnen, maar dat waren dan ook wel 1e prijzen.

Minke Tjalsma

1e prijs Mantgum Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Allon Elzinga

1e prijs Exmorra Schooljongens d.e.l. B-klasse

MEISJES

Ons meisjes afdelingspartuur (Inge, Minke en Noa) dat dit jaar Nederlands Kampioen wist te worden, was uitgenodigd om deel te nemen aan de Revanche Ald Meiers-partij, georganiseerd door de vereniging uit Schettens-Longerhouw. Onze meiden haalden daar de finale, maar deze werd verloren van de meiden uit Lollum-Waaxens, dit jaar de winnaars van de Ald Meiers-partij.

Inge Blanke

2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

Noa Elzinga

2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

Minke Tjalsma

2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling (Revanche Ald-Meiers)

JONGENS

In deze categorie werd in deze periode 1 prijs gewonnen. Veel minder dan wij gewend zijn van onze jongens. Wij hopen dat deze maand weer meer successen mag brengen.

Jurre Reitsma

3e prijs Jelsum-Cornjum Jongens d.e.l. B-klasse

DAMES JUNIOREN

In deze periode werden 2 wedstrijden voor de dames junioren gehouden.  Rixt en Noa zaten in Vrouwenparochie bij elkaar in een partuur en wisten  daar de 2e prijs te winnen. Noa won met haar maten ook in Holwerd de 2e prijs.

Rixt Blanke

2e prijs Vrouwenparochie Dames Junioren d.e.l.

Noa Elzinga

2e prijs Vrouwenparochie Dames Junioren d.e.l.

2e prijs Holwerd Dames Junioren d.e.l.

DAMES 1E KLASSE

Rixt en Noa wonnen in deze periode 3 prijzen in deze categorie. Zeker vermeldenswaard is het dat Noa in het weekend van vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus liefst 3 keer op een wedstrijd in actie kwam en ook op elke wedstrijd een prijs won. Op vrijdag bij de junioren een 2e prijs te Holwerd, op zaterdag bij de meisjes een 2e prijs in Schettens-Longerhouw en op zondag bij de dames 1e klasse nog een 3e prijs. Een sterk staaltje wat wel niet zo vaak voor zal komen.

Rixt Blanke

2e prijs Hardegarijp Dames 1e klasse vrije formatie

Noa Elzinga

3e prijs Makkum Dames 1e klasse d.e.l.

3e prijs Kimswerd Dames 1e klasse vrije formatie

HEREN 2E KLASSE

Er zijn niet overdreven veel wedstrijden heren 2e klasse die doorgang vinden. In de afgelopen periode waren er wel enkele. Redmer wist in het verre Paesen-Moddergat met zijn maten de krans te winnen. Een mooi succes!

Redmer Cnossen

1e prijs Paesens-Moddergat Heren 2e klasse vrije formatie

HEREN 1E KLASSE

Er zijn in deze categorie in deze periode 5 prijzen gewonnen door leden van onze vereniging. Daarbij is de winst op de Keats Off voor de PC door Jelle Cnossen met zijn maten ook als prijs mee geteld.

Hendrik Bouwhuis

3e prijs Stiens Heren 1e klasse vrije formatie

Jelle Cnossen

1e prijs Franeker Keats Off PC

2e prijs Winsum Heren 1e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen

2e prijs Beetgum Heren 1e klasse d.e.l.

Peter van Zuiden

1e prijs Winsum Heren 1e klasse vrije formatie

HEREN HOOFDKLASSE

Een 3-tal leden van onze vereniging mocht dit jaar mee doen aan de PC. Hendrik Bouwhuis en Peter van Zuiden plaatsten zich met hun partuur rechtstreeks op basis van de ranking. Jelle Cnossen slaagde er in met zijn partuur in de Keats Off voor de PC te winnen en zich op die manier voor deelname aan de PC te kwalificeren. Helaas kwamen onze mannen niet verder dan de 1e omloop. Toch heel mooi dat er 3 leden van onze vereniging op de lijst van de PC stonden.

HEREN 50+

Jan de Boer

1e prijs St. Nicolaasga Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Gosse Reitsma

1e prijs Bolsward Heren 50+ d.e.l. A-klasse

TENSLOTTE

In de in deze editie niet genoemde categorieën zijn in deze periode geen successen op K.N.K.B.-wedstrijden behaald. Editie 6 (periode 7 tot en met 27 augustus) ver­schijnt eind augustus/begin september. Weer veel kaatsplezier toegewenst in de komende weken.

Roel Venema, secretaris bestuur KV Bolsward.

Scroll naar boven