Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 1

Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 1 (30 april tot en met 14 mei 2023)

Leden van onze vereniging hebben in de periode van zondag 30 april tot en met zondag 14 mei alweer de nodige successen kunnen boeken op K.N.K.B.-wedstrijden. We gaan dit seizoen proberen hier om de 2 weken even bij stil te staan. De volgorde in dit overzicht is van jong naar oud.


WELPEN MEISJES
De Welpen Meisjes wonnen direct de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen en lijken ook dit jaar weer een grote oogst aan prijzen op de K.N.K.B.-wedstrijden binnen te zullen halen.

Opvallend zijn tot nu toe de prestaties van Lyset Westra. Zij kwam elke K.N.K.B.-wedstrijd thuis met de krans, waarbij wordt aangetekend dat zij qua leeftijd nog kan kaatsen in de categorie Welpen Meisjes, maar in de d.e.l.-wedstrijden al mee doet in de categorie Pupillen Meisjes.

Froukje Patricia Blanke
1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling
1e prijs Arum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse

Rianne Cuperus
1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling
2e prijs Arum Welpen Meisjes d.e.l. A/B-klasse

Lyset Westra
1e prijs Reduzum Welpen Meisjes afdeling

 

PUPILLEN MEISJES
Sybrich Ouderkerken
3e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

Mare Prinsen
1e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

Lyset Westra
1e prijs Bolsward Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse
1e prijs Stiens Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

 

SCHOOLMEISJES
Het afdelingspartuur van de schoolmeisjes kende ook een prima start van het seizoen door de 2e prijs te winnen op de afdelingswedstrijd in St. Annaparochie. In de finale trokken onze meiden aan het kortste eind tegen het ook dit seizoen weer sterke afdelingspartuur van Lollum-Waaxens. Toch durven wij de voorspelling wel aan dat ook in deze categorie dit jaar vaak successen zullen worden geboekt.

Fenna Cuperus
2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling

Minke Tjalsma
2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling
3e prijs Bolsward Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

Tessa Westra
2e prijs St. Annaparochie Schoolmeisjes afdeling
2e prijs Bolsward Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

 

MEISJES
In deze categorie kent ons lid Eline van Dijkhuizen een goede start van het seizoen. Zij en ook de andere meiden die nog in deze categorie mee mogen doen zullen dit jaar waarschijnlijk vaak op K.N.K.B.-wedstrijden in de Dames categorieën zijn te vinden. Maar afwachten hoe dat uit pakt.

Eline van Dijkhuizen
1e prijs Exmorra Meisjes d.e.l. A-klasse
2e prijs Easterein Meisjes d.e.l. A-klasse

 

JONGENS
Liefst 5 verschillende jongens hebben in 2 weken tijd al 1 of 2 prijzen gewonnen in deze categorie. Opvallendste feit is natuurlijk de 1e prijs die dit weekend op de Jongens d.e.l.-wedstrijd in Marsum is gewonnen doorde broers Jurre en Hidde Reitsma. Winnen met je broer is natuurlijk heel bijzonder. Hun derde maat was Jelmer Foppe Drijfhout uit Poppenwier.

Tymen Bijlsma
2e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse
3e prijs Raerd Jongens d.e.l.

Remco Yska
3e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse

Hidde Reitsma
1e prijs Marsum Jongens d.e.l.

Jurre Reitsma
1e prijs Marsum Jongens d.e.l.

Silvan Elzinga
1e prijs Huizum Jongens d.e.l. B-klasse


DAMES 1E KLASSE
Tot nu toe 1 prijs gewonnen in deze categorie en wel een verdienstelijke 2e prijs in Easterlittens door Noa. Zowel Rixt Blanke, Inge Blanke, Eline van Dijkhuizen als Noa Elzinga hebben dit jaar een vrije formatiepartuurwaarmee ze op de rankinglijst van de K.N.K.B. staan. Gehoopt wordt daarbij uiteraard op plaatsing voor de Frouljus PC in augustus. Maar zien hoe dat loopt.

Noa Elzinga
2e prijs Easterlittens Dames 1e klasse vrije formatie


HEREN 1E KLASSE
Er zijn in deze categorie al enkele prijzen gewonnen door onze leden, waaronder een prachtige 1e prijs door Hendrik. Een 5-tal leden van onze vereniging heeft een vrije formatiepartuur waarmee ze op de rankinglijstvan de K.N.K.B. staan. Uitgangspunt is daarbij natuurlijk uiteindelijk de hoop op plaatsing voor de PC. Later dit jaar zullen we weten of dat is gelukt.

Hendrik Bouwhuis
1e prijs Goutum Heren 1e klasse vrije formatie

Jelle Cnossen
3e prijs Itens Heren 1e klasse vrije formatie
3e prijs Grou Heren 1e klasse vrije formatie

Thomas van Zuiden
1e prijs Itens Heren 1e klasse vrije formatie

 

TENSLOTTE
In de nog niet benoemde categorieën zijn nog geen successen op K.N.K.B.-wedstrijden behaald. Wij hopen dat dit over 2 weken wel het geval is en wensen onze leden veel kaatsplezier toe in de komende serie wedstrijden.

Roel Venema, secretaris bestuur KV Bolsward.

 

Scroll naar boven