Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 2 (15 mei tot en met 29 mei 2023)

Het K.N.K.B.-prijzen journaal van de Kaatsvereniging Bolsward, editie 2 (15 mei tot en met 29 mei 2023)

Ook in de periode van maandag 15 mei tot en met maandag 29 mei (Pinkstermaandag), hebben leden van onze vereniging weer de nodige successen kunnen boeken op K.N.K.B.-wedstrijden. In editie 2 van het K.N.K.B.-prijzenjournaal zetten we de in deze periode gewonnen prijzen weer even op een rij. De volgorde in dit overzicht is van jong naar oud.

VOORAF

Doordat de uitslag van de Heren 50+ wedstrijd te Tzum een tijd lang niet werd gepubliceerd op de website van de K.N.K.B. en omdat ik daar door omstandigheden ruim voor het einde van deze wedstrijd naar huis was gereden, was het mij ontgaan dat ons lid Anco Elgersma (lid uit Dedgum) in Tzum een verdienstelijke 3e prijs heeft gewonnen in de Heren 50+ d.e.l. A-klasse. Deze prijs is alsnog verwerkt in editie 1 van dit journaal. Ook de score bij de Heren 50+ is dit seizoen dus geopend.   

WELPEN MEISJES

De Welpen Meisjes wonnen ook de tweede afdelingswedstrijd van het seizoen, alsmede individuele prijzen. Froukje Patricia won ook in deze periode 2x de 1e prijs en heeft na 1 maand kaatsen inmiddels 4x de 1e prijs gewonnen. Dat dit seizoen in deze categorie een grote oogst aan prijzen op de K.N.K.B.-wedstrijden bij elkaar zal worden gekaatst is dan ook niet moeilijk te voorspellen.

Froukje Patricia Blanke
1e prijs Raerd Welpen Meisjes d.e.l.
1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling

Rianne Cuperus
1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling

Marit Dijkstra
1e prijs Raerd Welpen Meisjes d.e.l.

Lyset Westra
1e prijs Minnertsga Welpen Meisjes afdeling

PUPILLEN MEISJES

Nynke Visser en Naomi Ykema wonnen in deze periode hun eerste K.N.K.B.-prijs in dit seizoen. Lyset Westra gaat in deze categorie “gewoon” door met het winnen van eerste prijzen. En dat terwijl ze feitelijk nog in de categorie Welpen Meisjes thuis hoort.

Nynke Visser
2e prijs Herbaijum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

Lyset Westra
1e prijs Arum Pupillen Meisjes d.e.l.

Naomi Ykema
2e prijs Herbaijum Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse

PUPILLEN JONGENS

Door Daniël de Boer (lid uit Tjerkwerd) is in deze categorie de score nu ook geopend.

Daniël de Boer
1e prijs Engelum Pupillen Jongens d.e.l.

SCHOOLMEISJES

In deze categorie slaagden onze deelnemende leden er in deze periode niet in een prijs te winnen, maar ik twijfel er niet aan dat zij dit seizoen nog menige prijs in de wacht zullen slepen. Dit gelet op het aanwezige talent en de juiste instelling van onze deelnemers.

MEISJES

Eline van Dijkhuizen won net als in de eerste periode van 14 dagen ook in deze periode een eerste en een tweede prijs. Ons afdelingspartuur slaagde er in de eerste afdelingswedstrijd van het seizoen te winnen. Minke Tjalsma uit de categorie schoolmeisjes completeerde het verder uit de meisjes Inge Blanke en Noa Elzinga bestaande partuur.

Inge Blanke
1e prijs Goënga Meisjes afdeling

Eline van Dijkhuizen
1e prijs Sneek Meisjes d.e.l. A-klasse
2e prijs Goënga Meisjes d.e.l.

Noa Elzinga
1e prijs Goënga Meisjes afdeling

Minke Tjalsma
1e prijs Goënga Meisjes afdeling

JONGENS

Dit keer 4 verschillende jongens die in 2 weken tijd een prijs in de wacht wisten te slepen. Als de productie zo door gaat, wordt het ook in deze categorie qua prijzen een topseizoen.   

Silvan Elzinga
3e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.

Edwin Arjen Yska
3e prijs Vrouwenparochie Jongens d.e.l.

Remco Yska
3e prijs Weidum Jongens d.e.l. B-klasse

Jurre Reitsma
1e prijs Holwerd Jongens d.e.l.

DAMES JUNIOREN

De juniorencompetitie voor dames en heren ging op vrijdag 19 mei weer van start. Noa slaagde er met haar maten in de tweede prijs te winnen. Er volgt nog een hele serie competitiewedstrijden. Ik heb goede hoop dat onze deelnemers daarin vaak succesvol zullen zijn.

Noa Elzinga
2e prijs Makkum Dames Junioren d.e.l.

DAMES 1E KLASSE

In deze periode werd geen prijs gewonnen in deze categorie, maar ik hoop dat dit in de komende maanden wel gaat gebeuren. Zowel Rixt Blanke, Inge Blanke, Eline van Dijkhuizen als Noa Elzinga hebben dit jaar een vrije formatiepartuur waarmee ze op de rankinglijst van de K.N.K.B. staan. Gehoopt wordt daarbij uiteraard op plaatsing voor de Frouljus PC in augustus. Maar zien hoe dat loopt.

HEREN JUNIOREN

De juniorencompetitie voor dames en heren ging op vrijdag 19 mei weer van start. Jelle slaagde er in met zijn maten de tweede prijs te winnen. Er volgt nog een hele serie competitiewedstrijden. Ik heb goede hoop dat onze deelnemers daarin vaak succesvol zullen zijn.

In deze periode vond ook het NK voor Junioren (ofwel Jong Nederland) plaats. Het lukte ons afdelingspartuur bestaande uit Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen om een zwaar bevochten derde prijs te winnen en dat is zonder meer een goede prestatie te noemen.

Jelle Cnossen
2e prijs Makkum Heren Junioren d.e.l.
3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

Redmer Cnossen
3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

Yoram Elzinga
3e prijs Franeker Heren Junioren afdeling (Jong Nederland)

HEREN 1E KLASSE

Er zijn in deze categorie in deze periode ook enkele prijzen gewonnen door onze leden, waaronder een tweede prijs door Peter en zijn vrije formatie maten. Een 5-tal leden van onze vereniging heeft een vrije formatiepartuur waarmee ze op de rankinglijst van de K.N.K.B. staan. Uitgangspunt is daarbij natuurlijk uiteindelijk de hoop op plaatsing voor de PC. Later dit jaar zullen we weten of dat is gelukt.

Yoram Elzinga
3e prijs Wommels Heren 1e klasse vrije formatie

Peter van Zuiden
2e prijs Wommels Heren 1e klasse vrije formatie

HEREN HOOFDKLASSE

Op Pinkerstermaandag slaagde ons afdelingspartuur bestaande uit Peter van Zuiden, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen er in op het NK Senioren (ofwel de Bondspartij) 3 omlopen te winnen, waardoor men de laatste 8 ofwel de vierde omloop van deze wedstrijd wist te bereiken. Hierin werd jammer genoeg ruim verloren van Makkum (2-5 en 6-6), maar toch is er deze dag prima gepresteerd door onze mannen. Dit leverde uiteindelijk de vijfde prijs op.     

TENSLOTTE

In de weinige nog niet benoemde categorieën zijn nog geen successen op K.N.K.B.-wedstrijden behaald. Wij hopen dat dit over enkele weken (editie 3, periode 30 mei tot en met 18 juni) wel het geval is en wensen onze leden veel kaatsplezier toe in de komende serie wedstrijden.

  

Roel Venema, secretaris bestuur KV Bolsward.

Scroll naar boven