Huldiging Meisjespupillen- en Freulewinnaars

Afgelopen vrijdag 22 september was het feest bij kv Bolsward. Kaatsvereniging Bolsward bood de winnaars van de Meisjespupillenbond en de winnaars van de Freule een receptie aan. Samen met Buurtvereniging De Blauwpoort was er gezorgd voor een schitterende arena waarin de receptie werd gehouden. De opgebouwde arena werd de volgende dag gebruikt door de buurtvereniging om Burendag te vieren. Een flink aantal belangstellende kwamen op deze avond af.

Sprekers van de avond waren Lammert Leeuwen (voorzitter kaatsvereniging Bolsward), Wiebe de Jong (voorzitter Federatie Wûnseradiel) en Durk Stoker (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân). Jammer was dat geen van bestuursleden van de KNKB tijd kon vrijmaken om ook op de avond aanwezig te zijn en een (klein) praatje te houden.

Lammert Leeuwen opende de avond door de Klaas Kingmaprijs uit te reiken. De prijs voor een kaatser die het jeugdkaatsen in Bolsward positief uitdraagt. Dit jaar ging de prijs naar Jelle Cnossen.

Van zowel de gemeente als de Federatie kregen de winnaars (Noa, Femke, Inge, Hidzer, Jelle en Menno) lovende woorden over hun prestaties en diverse cadeaus aangeboden. Als klapstuk kregen de winnaars van beide partijen van de kaatsvereniging als herinnering een foto op hout aangeboden. Elke foto op hout bestond uit drie foto’s. Eén foto was een actiefoto en de andere twee waren foto’s van de winnende parturen. Een aandenken aan deze historische prestaties van de betrokken kaatsers die een leven lang meegaat.

Tot in de late uurtjes worden genoten van de diskjockey van Huisman Entertainment.

Een geslaagde avond!

Scroll naar boven