Huldiging winnaars Jong Nederland

De huldiging van de Jong Nederlandwinnaars, Julian Faber, Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis vond plaats op vrijdag 25 september. Hoewel de opkomst tegenviel werd het een gezellige avond, waarbij de winnaars door verschillende personen diverse keren in het zonnetje werden gezet.

De kantine was voor deze gelegenheid uitgebreid. Dit gebeurde in samenwerking met Buurtvereniging De Blauwpoort die de volgende dag ‘burendag’ organiseerde met o.a. Heel Hollandia bakt’. De muzikale omlijsting was in vertrouwde handen bij ‘ons huisorkest’ Jan en Johan.

De moeder van Julian opende de avond en bood de jongens een cadeautje aan. Daarna was het de beurt aan voorzitter Wigle Sinnema van de KNKB. In zijn toespraakje prees hij de prestaties van de jongens en wees erop dat kv Bolsward het toch maar had ‘geflikt’ om op de landelijke televisie te komen in het programma ‘Geloof en een hoop liefde’. Iets was de KNKB de laatste tijd niet lukt.

Daarna hield de ingevlogen reporter van KNKB.nl, Richard Miedema een interview met oud derde prijswinnaars van de Jong Nederland Gerrit Walstra en Dirk (Dicky) Soolsma. Het werd een interview waarbij oude herinneringen boven kwamen drijven. De beide heren wezen erop dat zij in de halve finale van 1977 verloren van Sexbierum met o.a. Johannes Brandsma. Aansluitend haalde Richard Miedema met oud-Jong Nederlandwinnaar Rudolf Botma herinneringen op aan zijn winst voor St.-Jacobiparochie in 1982. St. Jacobiparochie was dit jaar de verliezend finalist vandaar dat Botma was uitgenodigd.

Lammert Leeuwen schetste daarna de prestaties van de Bolswarders op de warme 4de juli 2015. Ook betrok hij de winnaars van de tweede prijs hier in. Zowel de Bolswarders als de Sintjabuurtsters kregen een passend cadeau van de kaatsvereniging overhandigd.

Voorzitter Wiebe de Jong van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum had ook alleen maar lovende woorden voor de prijswinnaars.

Het was bijna 22.00 uur toen de laatste spreker aan het woord kwam. Wethouder Sto­ker van Sportzaken. Stoker schetste een kort beeld van het sportbeleid van de gemeente. Namens de gemeente overhandigde hij de kaatsvereniging een tegoedbon van € 125.

Tot slot bedankten Peter, Hendrik en Julian de aanwezigen voor hun komst. Het bleef nog lang gezellig.

De volgende activiteit van de kaatsvereniging is de najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op donderdagavond 12 november in de kantine op ’t Oordje.

De foto’s zijn gemaakt door Peter Siemensma.

Scroll naar boven