Informatie en Reglement van de 74e Editie Bedrijfskaatsen Bolsward

Beste mensen,

In 1947 is de Bedrijfskaatscommissie gestart met de organisatie van het Bedrijfskaatsen in Bolsward. De deelname is de laatste jaren steeds iets lager geworden. Voor de huidige leden van de Bedrijfskaatscommissie is dat reden geweest om te stoppen met de organisatie van deze bijzondere kaatswedstrijd. Als bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward hebben wij daarop besloten de organisatie van deze wedstrijd zelf op te pakken, in elk geval dit jaar. Door enige aanpassing van de regels voor deelname en enkele vernieuwingen hopen wij het Bedrijfskaatsen in Bolsward en omgeving weer stevig op de kaart te zetten en te houden. Dat is de reden waarom u deze brief ontvangt, waarvan wij hopen dat u deze na lezing zo snel mogelijk onder de aandacht van de kaatsers en kaatsliefhebbers binnen uw bedrijf zult brengen, zodat deze mensen weet hebben van het Bedrijfskaatsen.

De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 17 juni op kaatsterrein ’t Oordje te Bolsward. Aanvang 10.00 uur. Er wordt gekaatst volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (de K.N.K.B.).

Er wordt een winnaars- en verliezersronde gehouden, zodat elke deelnemer in elk geval 2 keer in actie kan komen.

De deelname staat open voor parturen van bedrijven uit Bolsward, Burgwerd, Exmorra, Hartwerd, Nijland, Tjerkwerd en Witmarsum.

Per bedrijf kan een onbegrensd aantal parturen deelnemen.

Onder bedrijf kan voor deze wedstrijd ook worden verstaan een 1- of 2 mensbedrijf en bedrijven met een vestiging of steunpunt in de plaatsen die hier boven zijn opgesomd, het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven als Empatec, Arriva, de Politie, Wetterskip Fryslân en de Gemeente SWF, maar misschien vergeten we dan wel een overeenkomend bedrijf te noemen.

De parturen van “grote” bedrijven met voldoende kaatsers binnen de organisatie moeten bestaan uit de medewerk(st)ers van het bedrijf die daar een vast of een tijdelijk dienstverband hebben (inclusief stagiaires), de bedrijven zijn wat dat betreft verantwoordelijk voor een correcte aanmelding van een partuur of parturen. Bedrijven zoals Empatec, Arriva, de Politie, Wetterskip Fryslân en de Gemeente SWF worden voor deze wedstrijd ook aangemerkt als “grote” bedrijven en daarvoor gelden dan ook dezelfde aanmeldingsregels.

De parturen van een 1- of 2 mensbedrijf mogen worden gecompleteerd door 1 of 2 gastspelers, bij voorkeur natuurlijk met mensen die een relatie met het bedrijf in kwestie hebben (bijvoorbeeld de mensen die zo nu en dan een handje helpen zonder op de loonlijst te staan), maar lukt dat niet dan mogen ook mensen uit de kennissenkring of “eenlingen” van bedrijven zonder partuur worden gevraagd mee te doen, met dien verstande dat dit in geen geval mag leiden tot onevenredig sterke parturen; dit laatste wordt beoordeeld door het bestuur.

De inleg voor deelname aan het Bedrijfskaatsen bedraagt € 25 per partuur, de inleg wordt in de week na de wedstrijd door middel van een nota in rekening gebracht.

Aanmelding van parturen kan tot en met zondag 11 juni plaatsvinden via opgave@kvbolsward.nl  of het aanmeldformulier op deze pagina.

De te winnen prijzen bestaan zowel in de winnaars- als in de verliezersronde uit waardebonnen. Eén van de tradities die wij niet in stand kunnen houden is dat elk deelnemend partuur een prijs ontvangt. Wel houden wij de volgende tradities in stand:

Het winnende bedrijf ontvangt een wisselprijs en aandenken. Wij gaan er vanuit dat de oude wisselprijs nog in het bezit is van het bedrijf dat in 2019 het Bedrijfskaatsen heeft gewonnen en willen deze gewoon blijven gebruiken. Ook blijft de koningsprijs voor de beste kaatser van het winnende partuur bestaan.

De winnaars van de verliezersronde komen, net als voorheen en net als het winnende partuur in de winnaarsronde, in de kransen. Ook blijft de koningsprijs voor de beste kaatser van het partuur dat de verliezersronde wint bestaan. Deze kaatser ontvangt voor deze prestatie de traditionele fietsband.

Ook de prijs voor het schoonste geheel blijft bestaan.

Nadat gezamenlijk door deelnemers, bestuursleden en andere vrijwilligers het veld is opgeruimd, vindt de prijsuitreiking daarna zo snel mogelijk plaats op het veld.

Deelnemende bedrijven die dat wensen wordt verzocht op vrijdagavond 16 juni een vlag of een andere reclame-uiting op ’t Oordje af te geven, zodat deze op de wedstrijddag als reclame-uiting kan dienen. De vlag of een andere reclame-uiting kan eerder in de week ook worden afgegeven bij ons bestuurslid Frans Boersma, telefoonnummer 06-18992351.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en rekenen er op dat u deze brief zo snel mogelijk onder de aandacht van de kaatsers en kaatsliefhebbers binnen uw bedrijf zult brengen. Ons bestuur hoopt dat veel parturen zullen deelnemen aan het Bedrijfskaatsen op zaterdag 17 juni en dat het Bedrijfskaatsen hiermee weer zoveel mogelijk in de oude glorie wordt hersteld.

Met vriendelijke groeten en oant sjen op ’t Oordje.

Scroll naar boven