Het Boalserter Keatswykein wordt vrijdag 10 juli geopend met de Dames Hoofdklasse v.f. wedstrijd en op zondag 12 juli strijden er 8 v.f. parturen Heren Hoofdklassers om de hoogste eer.

Beide K.N.K.B. wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechter Hendrik Sweering.

Het streven is om ieder jaar het Boalserter Keatswykein organisatorisch te perfectioneren en daarom wordt op woensdag 8 juli om 20.30 uur in de kantine van KV Bolsward een instructieavond voor keurmeesters gegeven door Hendrik Sweering en Gerard Groothoff van de Begeleidingscommissie Scheidsrechters van de K.N.K.B.

Deze avond is voor onze groep keurmeesters een uitgelezen mogelijkheid om de kennis te testen of weer op peil te brengen.

Alle keurmeesters en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Scroll naar boven