Ledenpartijen

Voor de digitale agenda seizoen 2023 kies, download en open het volgende bij de jeugdcategorie:

  1. Voor Android en Outlook  (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

Zondag 19 maart       13.00 uur        Spekjes-partij: zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 jaar voor Bolsward, Exmorra en Burgwerd

Zondag 23 april         12.00 uur        Detmar en Troost Ouder-Kind partij

Zondag 30 april         10.00 uur        K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. + herkansing

Zondag 14 mei          10.00 uur        K.N.K.B. Schoolmeisjes A + B d.e.l. + herkansing

Woensdag 17 mei     13.30 uur        Schoolkaatsen scholen Bolsward

Donderdag 25 mei    18.00 uur        AP van der Feer jeugdpartij: kabouters en welpen

Donderdag  1 juni      18.00 uur        AP van der Feer jeugdpartij: pupillen en schooljeugd

Zaterdag 10 juni        13.00 uur        Federatiewedstrijd jeugd

Donderdag  6 juli         17.30 uur        Avondledenwedstrijd Jeugd tot 14 jaar, Feestpartij

Donderdag 24 aug.      16.00 uur        Miedema’s Patatpartij; Avondwedstrijd jeugd tot 14 jaar

Geef je op via de website onder het wedstrijdbericht.

Scroll naar boven