Meerjarenplan

Doel van het meerjarenbeleid is het opbouwen van een stabiele, brede organisatie voor de Jeugdafdeling van KV Bolsward. Drie speerpunten zijn van belang voor de komende jaren:

1. Recreatieve stroom:

 • Ieder kind de kans bieden om te beginnen met kaatsen. Het op een uitdagende manier aanleren van de basisvaardigheden van het kaatsen. De kinderen leren spelenderwijs de spelregels van het kaatsen en kunnen ze onder begeleiding zelf toepassen.
 • Kaatsen als ontspanning en onderdeel van een actieve leefstijl.
 • De kinderen nemen deel aan de ledenpartijen, het schoolkaatsen en het competitiekaatsen.

2. Prestatie stroom:

 • Het plezier in het kaatsen blijft zeer belangrijk, maar de nadruk komt meer op het presteren te liggen.
 • Bereid en gemotiveerd om kaatsvaardigheden te ontwikkelen om te kunnen presteren. Willen winnen en kaatsvaardigheden ontwikkelen om (top-)prestaties te leveren.
 • De kinderen nemen deel aan Federatiewedstrijden om vervolgens door te groeien naar KNKB-wedstrijden.

3. Het ontwikkelen van beleid om de jeugd te behouden voor de kaatssport

In de leeftijdsgroep van 12 – 16 jaar haken veel jongeren af, terwijl deze jeugd veel aandacht heeft gekregen bij het leren van de regels en het aanleren van techniek. Mogelijkheden bieden aan de jeugd om op recreatief niveau te blijven kaatsen of te kiezen voor kaatsen op een hoger/hoog niveau.

Realisatie van de drie doelen van het meerjarenbeleid

1. Uitgangspunten trainingen:

 • De jeugd traint 2 keer per week (ma+do)
 • Op maandag, na de training, aansluitend competitie kaatsen (welpen, pupillen en schooljeugd).
 • Wenselijk is om eens in de 4 jaar een cursus ‘kaatstrainer 2’ naar Bolsward te halen (minimaal 8 personen).
 • Werken met kleurkaarten. Deze kleurkaarten bepalen aan welke wedstrijden een jeugdspeler het beste mee kan doen. Dit geldt voor de opslag en kan later uitgebreid worden met de uitslag.
   1. Ledenkaatsen: Rode kaart
   2. Federatiekaatsen: Witte kaart
   3. KNKB wedstrijden: Blauwe kaart

Opslagafstanden en kleurkaarten

Categorie

rode kaart

witte kaart

blauwe kaart

Welpenmeisjes

< 9 meter

9 meter

12 meter

Welpen jongens

< 11 meter

11 meter

14 meter

Pupillenmeisjes

< 12 meter

12 meter

15 meter

Pupillenjongens

< 15 meter

15 meter

18 meter

Schoolmeisjes

< 16 meter

16 meter

19 meter

Schooljongens

< 19 meter

19 meter

22 meter

De test wordt op een vast tijdstip afgenomen tijdens de training.

Eis: Er komt een extra lijn 4 meter achter de voorlijn. Van de 10 opgeslagen ballen moeten er 7 voorbij deze lijn opgeslagen worden. Techniek: rechte arm bij de opzwaai en beheersen van de driepas.

2. Competitiekaatsen:

 • Competitiekaatsen op maandag aansluitend aan de training. Er wordt één partij gekaatst.
 • Bij gelijke eindstand in de competitie, telt het verschil tussen voor en tegen earsten.
 • Werken met A-,B-,C- lijsten, zodat er meer op gelijk niveau gespeeld worden. Meer variatie in de samenstelling van de parturen. 1 keer per maand alles door elkaar, betere kaatsers moeten het partuur kunnen ‘dragen’ .
 • Indeling op gelijk niveau, er hoeft geen rekening te houden met de leeftijdscategorie.
 • Jongens en meisjes doorelkaar.
 • Kaatsen in tweetallen.
 • Vaste regel: voorinse slaat voor minst op, achterinse slaat voor best op.
 • Achterinse houdt de telegraaf bij
 • De vaste regel geldt ook voor de ledenwedstrijden.
 • Begeleiding door ouders, maar liever niet bij eigen kind. Het is wenselijk dat ouders om de beurt aanwezig zijn tijdens het competitiekaatsen. Hier kan een roulatieschema voor gemaakt worden door de jeugdcommissie.

3. Wintertraining:

 • Wintertrainingen voor kabouters en welpen.
 • De zaaltraining voor de pupillen start ook in oktober en is een voorbereiding op de Federatiewintertraining.
 • Wintertrainingen indien mogelijk op niveau.
 • Wintertrainingen starten in oktober, eigen financiële bijdrage per periode.
 • Ledenwedstrijd in de zaal (januari/februari).

Aandachtspunten

 • Ouder-kind partij:
 • Kind + familielid van 18 jaar of ouder (vader, moeder, opa, oma, oom, tante, …..)
 • Uitzonderingen gaan via jeugdbestuur, jeugdbestuur bepaald.
 • Kaatsclinic voor de jeugd aan het begin van het seizoen.
 • Activiteiten commissie wordt opnieuw opgezet.
 • Aandacht voor ‘kaatsen voor Dummy’s’ zal aan het begin van het jaar onder de aandacht gebracht worden.
 • Vaste begeleiding voor de afdelingswedstrijden.
Scroll naar boven