Jongens pupillen in Bolsward

Op de prachtige zonnige zondag 24 juli kaatsten de KNKB jongens pupillen hun wedstrijd in Bolsward. Misschien kwam het door het weer, misschien door de organisatie, misschien door de prachtige prijzen en kransen, maar misschien lag het ook aan de jongens zelf, maar over de gehele dag werd geen wanklank gehoord. Er werd derhalve zeer sportief gestreden, zowel in A- als in de B-klasse. Een enkele keer moest er een klein traantje worden weggepinkt, maar na afloop was iedereen dat weer vergeten.

B-klasse
Op de lijst stonden dertien parturen. Dat betekende dat er inclusief de herkansingsronde maar liefst 6 prijzen waren te verdelen.

De verliezersronde werd gewonnen door Daniël Meesters (Bitgummole) en Menno Johnson (Kimswerd). Zij wonnen met maar liefst 5-0 en 6-2 van de uitgekaatste Jens Kooistra (Raerd) en Pieter Breeuwsma (Nijland).

De prijs in de winnaarsronde ging naar Stijn Vincken (Spannum) en Durk Bootsma (Tirns). Met een 5-2 en 6-4 overwinning waren zij te sterk voor Wesley van der Vaart (St.-Jacobiparochie) en Edgar van Wigcheren (Berltsum). Partuur Van der Vaart won in de halve finale met 5-5 en 6-4 van Siebo Boersma (Easterein) en Harmen Zuidema (Minnertsga). Partuur Vincken was in de halve finale te sterk voor Emiel Feenstra (Bolsward) en André de Vries (Bitgummole). Voor de parturen Feenstra en Boersma resteerde dus de derde prijs.

Dat er spannende werd gekaatst blijkt wel uit de statistieken. Van de zeventien gekaatste partijen kwam twee keer kwam een 5-0 aan de telegraaf, drie keer een 5-2, twee keer een 5-3, vier keer een 5-4 en maar liefst zes keer een 5-5.

A-klasse
De zes parturen in de A-klasse kaatsten een heel gek poulesysteem. Drie keer moesten zij kaatsen tegen verschillende tegenstanders. Degenen met meeste punten moesten daarna nog een finale kaatsen. In de voorronden won partuur 3, bestaande uit Jorrit Nanninga (Dronryp) en Johan Sipma (Lioessens) al hun drie partijen. Partuur 2, Pieter den Breejen (Arum) en Matthijs Renema (Heeg) wonnen twee partijen en verloren en een met 5-4. Zij kwamen dus met een totaal van 18 punten in de finale, net ééntje meer dan partuur 1.

In de finale was partuur Nanninga oppermachtig. Zij wonnen ook hun vierde partij van de dag (5-2 en 6-6) en kwamen zo in de prachtige kransen.

Al met al een zeer geslaagde dag!

Scroll naar boven