Kind-Ouderpartij groot succes

Zondag 4 september werd de traditionele Kind-Ouderpartij gehouden. Een grote opkomst met maar liefst 33 kind-ouder combinaties. De kinderen sloegen zowel voor best als voor minst op. De kinderen hadden het dus erg druk en door deze spelregel werd er sportief gekaatst. Het was een fantastisch gezicht om jong en oud samen in actie te zien op ’t Oordje’ Een prachtige kaatsmiddag als afsluiting van het seizoen.

Uitslag:

Kabouters (14 parturen):

Winnaarsronde

 1. e prijs: Fenna Cuperus en José Siemensma
 2. e prijs: Marit  Steigenga en Jetze Steigenga
 3. e prijs: Rouke Hooghiemstra en Schelte Hooghiemstra
 4. e prijs: Timo Poelmans en Bas Poelmans

Verliezersronde:

 1. e prijs: Jip René Bos en Joris Bos
 2. e prijs: Jolle Ouderkerken en Hendrik de Jong

Welpen (6 parturen):

 1. e prijs: Tymen Bijlsma en Tjacco Bijlsma
 2. e prijs: Edwin Yska en Arnold  Yska
 3. e prijs: Rogier Feenstra en Karin van der Woude

Pupillen (7 parturen):

 1. e prijs: Christiaan Wijnia en  Jelle Geert Wijnia
 2. e prijs: Marije Kuperus en Dirk Kuperus
 3. e prijs: Stefan Yska en Marja Yska

Schooljeugd (6 paruren):

 1. e prijs: Evelien Boonstra en Cees Boonstra
 2. e prijs: Laura Ypma en Eric Ypma
 3. e prijs: Emma Lok en Hans Lok
Scroll naar boven